Mae prosiect newydd 4CG, gyda chefnogaeth Grow Wild, yn ennyn diddordeb pobol ifanc ac yn hyrwyddo cyd-weithio er mwyn creu argraff gadarnhaol ar yr amgylchedd lleol. Mae Theatr Byd Bychan yn gweithio ochr yn ochr â ‘Sand Circles’ Marc Treanor a ‘Earth Play’ Claire Turner i roi sylw i werth blodau gwyllt i’n cymuned. Mae ‘na lawer o ddigwyddiadau hwyliog yn cael eu trefnu a llawer o brofiadau cyfoethog felly cymerwch ran, da chi. Dilynwch Micro MACRO Aberteifi ar gyfryngau cymdeithasol

growwilduk.com

4cg.cymru/project/blooming-wild