Ydych chi’n cael eich effeithio, neu wedi cael eich effeithio, gan bethau sy’n ymwneud â gofid, iselder, hunan-niweidio, hunan-hyder isel neu hunan-barch isel?

Mae’r Prosiect Amethyst yn gweithio gyda pobl ifanc sy’n cael eu heffeithio gan bethau fel hyn. Fe ddechreuodd ein rhaglenni deg wythnos ym mis Chwefror 2018 ar gyfer Blynyddoedd 7, 8,a 9. Mae yna gyfle i ymuno o hyd.

Mae’r cyrsiau yn cynnig gofod diogel, cefnogol, anfeirniadol lle gallwch archwilio rhai o’r anawsterau ry’ch chi wedi eu teimlo, trwy theatr, gemau ac ymarferion. Fe fyddwch yn cael cwrdd â’r Arweinydd a fydd yn asesu eich anghenion cyn i chi ymuno â’r rhaglen.

Ry’n ni’n edrych ar bynciau difrifol, ond fydd dim rhaid i chi siarad am unrhyw beth oni bai eich bod am wneud a gallwch hefyd ddisgwyl digon o hiwmor iach a chwerthin. Mae ein harweinwyr prosiect hefyd wedi gweithio gyda’r Prosiect Amber yng Nghaerdydd yn rhedeg cyrsiau tebyg am ddeng mlynedd. Mae pobl sydd wedi cymryd rhan yn y Prosiect Amber yn dweud bod gweithio yn y ffordd yma yn rhoi’r teimlad iddyn nhw bod rhywun yn gwrando, ac yn rhoi ffyrdd positif iddyn nhw i archwilio eu teimladau ac i fynegi eu hunain ac yn cynyddu eu hyder a’u hunan-barch.

Os oes gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan, yna cysylltwch â Deri deri@smallworld.org.uk 01239 615 952

Cyllidwyd y prosiect hwn drwy raglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru – Rhaglen Datblygu Gwledig 2014-2020, a ariennir gan Llywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig gov.wales

Noddir yn rhannol gan Reaching Wider – cynyddu mynediad mewn Addysg Uwch reachingwider.ac.uk