Small World Theatre has launched regular aerial circus skills training. The new classes have been made possible through a larger building project to extend the facilities at Small World Theatre, Cardigan funded by The European Agricultural Fund for Rural Development: Investing in Rural Areas and Arts Council Wales.

Sut i ddod yn awyrgampwr

Os oes diddordeb gyda chi, yna cysylltwch â ni i ymuno â’r rhestr aros. Bydd cyfleoedd newydd yn codi ac fe rown wybod i chi. Cysylltwch â Helen helen@smallworld.org.uk 01239 615 952.

Scheme: Rural Community Development Programme 2014 – 2020
EU-funded INVEST project helps 100 businesses expand #EUfundsCymru

Cronfa Amaethyddol Ewwrop ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig
The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe Investing in Rural Areas

Arts Council Wales