Circus Brings New Opportunities

Small World Theatre has launched regular aerial circus skills training. The new classes have been made possible through a larger building project to extend the facilities at Small World Theatre, Cardigan funded by The European Agricultural Fund for Rural Development: Investing in Rural Areas and Arts Council Wales and Arts Council Wales.

Mae’r gwaith o adeiladu ein gofod stiwdio newydd yn mynd rhagddo yn egnïol, gyda diolch i’n noddwyr sef Rhaglen Cymunedau Gwledig Llywodraeth Cymru– Datblygu Cefn Gwlad 2014-2020, Cyngor Celfyddydau Cymru a Chyngor Sir Ceredigion. Bu peth oedi oblegid problemau ynglŷn â chyflwr y ddaear, ond mae rheiny wedi eu datrys bellach a gobeithio y bydd y stiwdio yn barod i’w defnyddio wedi’r Pasg. Ymunwch â’n rhestr bostio yma smallworld.org.uk am newyddion am ein parti agoriadol arbennig a dathliad ein degawd cyntaf gyda rhaglen gyffrous yr Haf.

Mae Syrcas Byd Bychan yn rhan o brosiect datblygu’r safle ac mae wedi dechrau’n ardderchog, gan fynd o nerth i nerth o dan arweiniad Theatr Byd Bychan a Déa Neile-Hopton o The Ridikulus Experiment. Tymor diwethaf fe ddechreuon ni ddosbarthiadau ar gyfer pobol ifanc ac oedolion, ac eleni ry’n ni wedi lansio trydydd dosbarth ar gyfer plant sy’n cael eu haddysgu yn y cartref. Mae cyfres o ddyddiau Syrcas Intensive ar y gweill fydd yn rhoi cyfle i Déa gyfarfod ac asesu y rhai sydd ar y rhestr aros. Bydd y dyddiau hyn hefyd yn cynnig cyfle i fyfyrwyr dderbyn hyfforddiant pellach.

Sut i ddod yn awyrgampwr

Os oes diddordeb gyda chi, yna cysylltwch â ni i ymuno â’r rhestr aros. Bydd cyfleoedd newydd yn codi ac fe rown wybod i chi. Cysylltwch â Hope hope@smallworld.org.uk 01239 615952.

Scheme: Rural Community Development Programme 2014 – 2020
EU-funded INVEST project helps 100 businesses expand #EUfundsCymru

Cronfa Amaethyddol Ewwrop ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig
The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe Investing in Rural Areas

Arts Council Wales