SYRCAS BYD BYCHAN
Sesiwn Blasu Syrcas Awyr
23 Chwefror 2019

Dysgwch hedfan yn Theatr Byd Bychan! Rhowch gynnig ar ein dosbarthiadau Blasu Sgiliau Awyr cyn ymrwymo yn bendant i gael gwersi llawn-amser. Rhowch daleb rhodd arbennig i chi’ch hunan neu rywun arbennig i brynu un profiad arbennig o wneud sgiliau awyr. Bydd y sesiynau Blasu yn lot o sbort a does dim angen profiad. Peidiwch oedi – ewch amdani!

Prynwch ar-lein erbyn Rhagfyr 13 ac fe e-bostiwn ni nhw erbyn y Nadolig.

Os oes diddordeb gyda chi, Cysylltwch â Helen helen@smallworld.org.uk 01239 615 952.

 

Sesiwn Blasu Syrcas Awyr Ieuenctid

oed 6 – 10
10am – 11.30am
£12

PRYNOD

Sesiwn Blasu Syrcas Awyr Ieuenctid

oed 11 – 16
12pm – 1.30pm
£12

PRYNOD

Sesiwn Blasu Syrcas Awyr Oedolion

2:30pm-4:00pm

£15

PRYNOD

Sesiwn Blasu AeroZen Yoga Oedolion

5pm – 6.30pm
£15

PRYNOD