Loading Events

« All Events

All events for Amnesty International Monthly Meeting

Events List Navigation

January 2017

Amnesty International Monthly Meeting

10th January 2017 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom

Organised by Cardigan and North Pembs Amnesty International Group. Join your local Amnesty International group and make a difference to human rights. For more information, please contact Celia Lang on 01559 370991.

Find out more »
February 2017

Amnesty International Monthly Meeting

8th February 2017 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom

Organised by Cardigan and North Pembs Amnesty International Group. Join your local Amnesty International group and make a difference to human rights. For more information, please contact Celia Lang on 01559 370991.

Find out more »
March 2017

Amnesty International Monthly Meeting

8th March 2017 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom

Organised by Cardigan and North Pembs Amnesty International Group. Join your local Amnesty International group and make a difference to human rights. For more information, please contact Celia Lang on 01559 370991.

Find out more »
April 2017

Amnesty International Monthly Meeting

12th April 2017 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom

Organised by Cardigan and North Pembs Amnesty International Group. Join your local Amnesty International group and make a difference to human rights. For more information, please contact Celia Lang on 01559 370991.

Find out more »
May 2017

Amnesty International Monthly Meeting

10th May 2017 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom

Organised by Cardigan and North Pembs Amnesty International Group. Join your local Amnesty International group and make a difference to human rights. For more information, please contact Celia Lang on 01559 370991.

Find out more »
June 2017

Amnesty International Monthly Meeting

14th June 2017 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom

Organised by Cardigan and North Pembs Amnesty International Group. Join your local Amnesty International group and make a difference to human rights. For more information, please contact Celia Lang on 01559 370991.

Find out more »
July 2017

Amnesty International Monthly Meeting

12th July 2017 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom

Organised by Cardigan and North Pembs Amnesty International Group. Join your local Amnesty International group and make a difference to human rights. For more information, please contact Celia Lang on 01559 370991.

Find out more »
August 2017

Amnesty International Monthly Meeting

9th August 2017 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom

Organised by Cardigan and North Pembs Amnesty International Group. Join your local Amnesty International group and make a difference to human rights. For more information, please contact Celia Lang on 01559 370991.

Find out more »
September 2017

Amnesty International Monthly Meeting

13th September 2017 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom

Organised by Cardigan and North Pembs Amnesty International Group. Join your local Amnesty International group and make a difference to human rights. For more information, please contact Celia Lang on 01559 370991.

Find out more »
October 2017

Amnesty International Monthly Meeting

11th October 2017 @ 7:30 pm - 9:30 pm
Small World Theatre, Bath House Road
Cardigan, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom

Organised by Cardigan and North Pembs Amnesty International Group. Join your local Amnesty International group and make a difference to human rights. For more information, please contact Celia Lang on 01559 370991.

Find out more »

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.