PRESS RELEASE

19/10/20

AMETHYST taking part on online festival 4/11/20 | 2pm – 3:30pm.

The Green Ribbon Arts Festival is a new event in Wales to promote how the arts can prevent mental ill health, challenge perceptions and improve artist’s networking.

As the event is taking place during the Covid-19 pandemic, the festival’s autumn programme is being held online. Between October 26 – November 7 they will be hosting a diverse arts programme, panel discussions, networking sessions, and sharing stories from some of the amazing people who are involved in the arts and mental health in Wales. One of those amazing people is Deri talking about AMETHYST. BOOK your space!

Mae AMETHYST cymryd rhan ar ŵyl ar-lein 4/11/20 | 2yp – 3:30yp. Mae Gŵyl Celfyddydau’r Rhuban Gwyrdd yn ddigwyddiad newydd yng Nghymru i hyrwyddo sut y gall y celfyddydau atal afiechyd meddwl, herio canfyddiadau a gwella rhwydweithio rhwng artistiaid.

Gan fod y digwyddiad yn digwydd yn ystod pandemig Covid-19, mae rhaglen yr ŵyl ar gyfer yr hydref yn digwydd ar-lein. Rhwng 26 Hydref a 7 Tachwedd byddant yn cynnal rhaglen gelfyddydol amrywiol gyda thrafodaethau panel, sesiynau rhwydweithio, a straeon gan rai pobl anhygoel sy’n rhan o’r celfyddydau a’r maes iechyd meddwl yng Nghymru. Dros yr wythnosau nesaf byddwn yn cyhoeddi mwy o’r rhaglen. Un o’r bobl anhygoel hynny yw Deri yn siarad am AMETHYST. ARCHEBWCH eich lle.

Contact
02921 679400
greenribbonarts@mentalhealth.org.uk