Theatr Byd Bychan

Mae Theatr Byd Bychan yn creu perfformiadau theatr unigryw a hyblyg gyda pypedau sy’n teithio i ganolfannau bach/canolig. Ry’n ni’n ystyried yr effaith ar yr amgylchedd wrth greu gwaith newydd ac yn cynllunio teithiau effaith-isel ar draws y D.U. Ry’n ni’n ymddangos mewn sioeau stryd, canolfannau a gwyliau. Ry’n ni’n creu sioeau rhyfeddol ar gyfer lleoliadau penodol sy’n difyrru ac yn ennyn sylw cynulleidfaoedd yn Gymraeg a Saesneg.

Y Canolfan

Mae Theatr Byd Bychan, ein canolfan, yn gartref i’n prosiectau a rhaglen o ddigwyddiadau a dosbarthiadau sydd yn canolbwyntio ar y Celfyddydau a Chynaladwyedd, iechyd a llesiant, megis Prosiect Amethyst. Ry’n ni’n rhedeg ysgol hyfforddi syrcas awyrol a theatr gorfforol, Syrcas Byd Bychan, gan weithio gyda pobl llawrydd broffesiynol. Mae Theatr Byd Bychan, ein gofod theatr hardd bron di-garbon, yn amgylchedd gweithio prysur ac yn dyst i’n gwerthoedd. Mae’n adlewyrchiad o’n hymroddiad i’r celfyddydau a chymunedau yng nghefn gwlad Cymru.