Rheolwr Gweithrediadau

Theatr Byd Bychan, (Aberteifi gorllewin Cymru, neu weithio’n rhannol o bell).
Contract blwyddyn Ionawr hyd Ragfyr 2022 gydag opsiwn i adnewyddu.

Cyflog £25,000 PR (yn seiliedig ar wythnos 35 awr)
Oriau 28 awr dydd Mawrth i ddydd Gwener
Gwnewch gais erbyn 12 Tachwedd 2021
Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn dydd Llun 22 Tachwedd.

Mae ein buddiannau’n cynnwys oriau gwaith hyblyg. Byddwn yn croesawu ceisiadau wrth bobl o bob cefndir a diwylliant.

Mae Theatr Byd Bychan (ThBB) yn gwmni theatr berfformio a sefydliad celfyddydau cymunedol a leolir mewn adeilad hygyrch sydd bron yn un carbon-sero yn Aberteifi, yng ngorllewin Cymru. Mae gan ThBB brofiad helaeth o gynhyrchu a pherfformio theatr bypedau ar raddfa fawr ac mewn darparu prosiectau celfyddydol addysgol a chymunedol blaengar. Mae’r prosiectau craidd cyfredol yn cynnwys Syrcas Byd Bychan (SBB) (hyfforddiant awyrgampau syrcas) ac Amethyst (pobl ifanc ac iechyd meddwl). Mae Theatr Byd Bychan yn gwmni sy’n gyfyngedig drwy warant ac yn elusen gofrestredig.

Rydym ni wedi’n cyffroi wrth feddwl am ddod â rhywun newydd i mewn i’r tîm bychan creadigol, rhywun sydd ag egni a brwdfrydedd i symud cynlluniau deinamig y sefydliad yn eu blaenau.

Prif Gyfrifoldebau

 • Rheoli gweithredodd y sefydliad ac adrodd yn ôl at Fwrdd yr Ymddiriedolwyr.
 • Cydlynu’n gyson gyda’r tîm staff craidd er mwyn sicrhau cyfathrebu rhwydd a rhediad gweithredu llyfn, gan gynnwys rheoli cyflwyniad gweithgareddau a rhaglen ddigwyddiadau’r safle.
 • Gweithredu cynlluniau datblygu strategol fel y cytunwyd gyda’r ymddiriedolwyr a’r uwch staff.
 • Adnabod ffynonellau nawdd ac arwain ar y broses gydweithredol o gasglu ceisiadau nawdd ynghyd. Adeiladu perthnasau cryfion gyda noddwyr.
 • Chwilio am gyfleoedd datblygu ar gyfer y safle, sicrhau fod yr adeilad yn cael ei gynnal a’i gadw a bod pob dyletswydd statudol yn cael eu cwrdd, eu cadw’n gyfredol ac yn gydsyniol.
 • Rheoli’r artistiaid llawrydd sy’n gweithio ar brosiectau ochr yn ochr â staff uwch, y staff gweinyddol a’r staff cynnal a chadw.
 • Adolygu a mireinio’r systemau a’r prosesau trefniadol mewnol.

Sgiliau a Phrofiad

Rydym ni’n dîm bychan o bobl greadigol ac rydym ni am weithio gydag unigolion sydd ag angerdd dros y celfyddydau a thros y gymuned.

Sgiliau angenrheidiol

 • Sgiliau ysgrifennu, sgiliau rhyngbersonol a sgiliau gweithio mewn tîm.
 • Y gallu i weithio mewn amgylchedd amrywiol a chreadigol; gan sicrhau fod pob cyfraniad yn cael ei werthfawrogi.
 • Sgiliau trefniadol ardderchog.
 • Gallu gyda TG.
 • Diddordeb yn y theatr ac yn y celfyddydau (dymunol).

Sgiliau dymunol

 • Y mae bod yn rhugl yn Gymraeg yn ysgrifenedig ac ar lafar.
 • Tystiolaeth o weithio’n strategol i ddatblygu a thyfu sefydliadau.
 • Profiad o ysgrifennu ceisiadau nawdd llwyddiannus.

Manylion Ymgeisio

Gwnewch gais drwy ysgrifennu atom gan esbonio sut mae eich sgiliau a’ch profiad chi’n eich gwneud chi’n ymgeisydd ardderchog i ymuno â’n tîm. Darparwch CV cyfredol yn ogystal er mwyn cefnogi’ch cais.

Anfonwch eich ceisiadau drwy e-bost ann@smallworld.org.uk

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau am y swydd yw 12 Tachwedd am 5pm. Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos sy’n cychwyn dydd Llun 22 Tachwedd.