Gweledigaeth

Mae Theatr Byd Bychan yn bodoli i greu perfformiadau cyffrous, dyfeisgar, o ansawdd uchel sy’n herio, mynegi ac archwilio’n canfyddiadau am y byd ry’n ni gyd yn ei rannu.

Mae Theatr Byd Bychan yn hwyluso ac yn ymwneud â chymunedau amrywiol yng Nghymru a thramor er mwyn hybu llesiant trwy gyfranogi yn y celfyddydau, cefnogi newid ymddygiad personol positif a dod â gweithgaredd celfyddydol at galon y gymuned fel cyfrwng i greu newid cymdeithasol.

Mae Theatr Byd Bychan yn gosod pwysigrwydd ar ddinasyddiaeth byd-eang a chynaladwyedd amgylcheddol, Cydraddoldeb, Hawliau a Chyfrifoldebau yr unigolyn a chymhathiad cymdeithasol

Nodau Strategaethol

Ffocysu ymarfer celfyddydol Theatr Byd Bychan ar weledigaeth am ddyfodol positif yn wyneb heriau aruthrol megis newid hinsawdd a diffyg cydraddoldeb, a thrwy hyn gyflwyno argymhellion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru.

Ymwneud â phobl o bob oed, abledd ac ethnigrwydd gan roi mynediad at gyfoeth o brofiadau drwy’r celfyddydau, o weithdai bychan i berfformiadau theatr proffesiynol i sioeau enfawr anhygoel awyr agored.

I barhau i gynhyrchu a hyrwyddo gwaith yn yr iaith Gymraeg ac yn ddwyieithog fel sefydliad wedi ei wreiddio yng Nghymru sydd â gweledigaeth ryngwladol.

I feithrin doniau newydd a hyrwyddo meddwl creadigol, gan gadw a datblygu ymhellach ystod o sgiliau artistig o ansawdd uchel o fewn y cwmni.

Cyfrannu at yr economi leol trwy ddarparu swyddi, gweithio gydag Artistiaid Cyswllt a chyflwyno digwyddiadau sy’n dod â budd economaidd i’r ardal.