Ry’n ni’n hynod falch i gyflwyno ein Llwyfan Digidol, gan ddod â diddanwch wedi ei guradu atoch chi ar eich aelwyd. Er mwyn cefnogi pellhau cymdeithasol a diogelwch ein cynulleidfaoedd a staff, mae Theatr Byd Bychan wedi gwneud rhai newidiadau i’r ffordd ry’ch chi’n prynu tocynnau.

Dim ond trwy fynd ar-lein ar smallworld.org.uk mae modd prynu tocynnau i ddigwyddiadau wedi eu ffrydio’n fyw. Nid oes modd prynu tocynnau dros y ffôn na thrwy alw heibio. Gwerthir tocynnau ar sail y nifer sydd ar gael ac ar y pris a hysbysebwyd. Byddem yn gwerthfawrogi eich cefnogaeth trwy beidio ailwerthu na rhannu dolenni i ddarllediad byw. Cadwn yr hawl i newid y rhaglen, sgriniad neu gast a hysbysebwyd os bydd rheswm na ellir ei osgoi, a hynny heb roi gwybod ymlaen llaw.

Pan fyddwch yn archebu tocyn wrthym cedwir eich data personol ar gyfer dibenion y Swyddfa Docynnau yn unig. Wrth archebu tocyn ry’ch chi’n cydsynio i’ch data gael ei gadw yn unol â Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol (GDPR).