NEWYDDION DIWEDDARAF

Mae Theatr Byd Bychan yn cynnal cynllun peilot Amethyst yng Ngogledd Ceredigion yng Nghanolfan Deulu Penparcau, gyda sesiynau gweithdy newydd i flynyddoedd 8-13 (oed 12-18) ym mis Medi -Hydref 2019. Cysylltwch â Deri os gwelwch yn dda os y’ch chi’n berson proffesiynol sy’n gweithio gyda person ifanc, neu yn riant/gwarcheidwad person ifanc, a fyddai’n elwa o fynychu’r prosiect hwn. 01239 615 952 deri@smallworld.org.uk. Dyddiadau’r gweithdai: Medi 3,10,17,24 a Hydref 1,8,15,22.

Amethyst Monday sessions at Small World Theatre, Cardigan will start on 23 September and we are open to referrals for next term. Please contact Deri if you are a professional working with a young person, or a parent/ guardian of a young person who would benefit being part of this project, 01239 615 952 deri@smallworld.org.uk.

Amethyst’s Parent and Guardian Workshop will be at Small World Theatre on 3 November, 12:30 – 4:30pm. Please contact Deri deri@smallworld.org.uk