Rhaglen Gefnogaeth Cyfoedion

Bu Amethyst yn gweithio gyda chriw chweched dosbarth yng Ngheredigion i’w hyfforddi mewn cefnogaeth i gyfoedion. Caiff yr hyfforddiant ei yrru gan a’i gynllunio mewn cydweithrediad â chyfranogwyr, sydd wedi dysgu sut i wrando ar ddisgyblion iau yn ddiogel a’u cefnogi. Mae’r rhaglen o fudd i’r disgyblion chweched dosbarth i’w hunanddatblygiad hwy eu hunain, yn ogystal â’r gefnogaeth a gynigir i ddisgyblion iau. Rydym ni’n gobeithio gweithio gyda mwy o ysgolion yn y modd yma i’r dyfodol.