Dosbarthiadau Celf Therapiwtig Newydd

14 – 17 oed
Yn decharu 17/6/21, 11:30 – 13:00, Am ddim

NEWYDD Lansio Cwrs Celf Therapiwtig i helpu cynnal pobl ifanc i reoleiddio’u hemosiynau anodd drwy gyfrwng creadigrwydd. Rydym wedi gweld fod rhai pobl ifanc yn ei chael hi’n anodd i ddychwelyd i’r ysgol oherwydd eu brwydr i ddelio gydag emosiynau anodd yn dilyn y cyfnod clo. Does dim rhaid i chi fod yn artist ardderchog a gall eich rhiant/gwarcheidwad neu ysgol eich cyfeirio chi. Cysylltwch â Deri smallworld.org.uk

++++

18 – 25 oed
Yn decharu 17/6/21, 13:30 – 15:00, Am ddim

Gan ddefnyddio ymarferion therapiwtig a chelfyddydol yn eu gwaith, mae Amethyst yn cynnig cyfle i chi fod yn greadigol yno ogystal â rhoi cyfle i siarad. Rydym ni’n gwahodd oedolion ifanc sydd wedi bod yn ei chael hi’n anodd o ran eu llesiant, i ymuno gyda rhaglen newydd o 6 gweithdy celfyddydol er mwyn archwilio technegau celf a gwella’u gwytnwch a’u lles eu hunain. Cysylltwch â Deri deri@smallworld.org.uk.