Dosbarthiadau Celf Therapiwtig Newydd

Dydd Iau

Yn dechrau 10/2/22
18 – 25 oed, 14:00 – 15:30

AM DDIM

Gan ddefnyddio ymarferion therapiwtig a chelfyddydol yn eu gwaith, mae Amethyst yn cynnig cyfle i chi fod yn greadigol yno ogystal â rhoi cyfle i siarad. Rydym ni’n gwahodd oedolion ifanc sydd wedi bod yn ei chael hi’n anodd o ran eu llesiant, i ymuno gyda rhaglen newydd o 6 gweithdy celfyddydol er mwyn archwilio technegau celf a gwella’u gwytnwch a’u lles eu hunain. Cysylltwch â Deri deri@smallworld.org.uk.