Fe’ch gwahoddir i berfformiad!

Cyfle i wylio darn newydd o theatr ddeddfwriaethol ac igymryd rhan mewn trafodaeth ar y pynciau yr ymdriniwyd â hwy. Y tymor hwn bydd Amethyst yn gweithio ar-lein gydagrŵp bychan o rieni sydd am i’w lleisiau gael eu clywed. Byddwn yn creu perfformiad gan ddefnyddio technegau theatrddeddfwriaethol i gyflwyno i gynulleidfa ar-lein o bobl sy’ncynnwys rhieni/gwarcheidwaid, pobl sy’n creupenderfyniadau a’r rheini sy’n gweithio yn y sectorauiechyd/lles yng Nghymru. Bydd y perfformiad a’r drafodaethyn digwydd ar 18/3/22, 11:00 – 13:00. Os hoffech gymrydrhan yn y cydweithrediad ar-lein hwn, cysylltwch

deri@smallworld.org.uk

Gwahoddiad i Berfformiad o Theatr Ddeddfwriaethol ar-lein gyda Phrosiect Amethyst, Theatr Byd Bychan

18 Mawrth 2022

11am – 1pm

Gwahoddiad i gymryd rhan mewn proses ddatblygu a chyflwyno Perfformiad o Theatr Ddeddfwriaethol gyda Phrosiect Amethyst, Theatr Byd Bychan. Dyma gyfle i chi rannu eich straeon personol ac archwilio’r ddeddfwriaeth sydd oddeutu’r system iechyd meddwl yng ngorllewin Cymru. Dechreuwn weithio tuag at y cyflwyniad ym mis Chwefror 2022.

Mae Prosiect Amethyst wedi derbyn nawdd drwy Gronfa Menter Cefnogaeth i Ofalwyr i gynhyrchu darn o Theatr Ddeddfwriaethol ar y cyd â rhieni pobl ifanc sy’n delio â materion yn ymwneud ag iechyd meddwl ar draws Sir Benfro, Ceredigion a Sir Gâr. Rydym ni wedi bod yn gweithio gyda’r grŵp i’w cefnogi ac ddarganfod y straeon personol a’r materion systemig y maent hwy’n eu profi drwy fod â pherson ifanc sydd â phroblemau iechyd meddwl.

Y mae Theatr Ddeddfwriaethol yn rhan o Theatr y Gorthrymedig (Theatre for the Oppressed) a ddatblygwyd gan Augusto Boal fel techneg ddemocrataidd i archwilio deddfwriaeth. Bydd Theatr Byd Bychan yn defnyddio’r dechneg hon i archwilio’r ddeddfwriaeth a’r rheolau systemig sydd o gwmpas y systemau iechyd meddwl sy’n gweithredu yng ngorllewin Cymru yn deillio o brofiadau personol y rhieni/gwarcheidwaid.

Rydym yn falch iawn o’ch gwahodd i gymryd rhan yn y perfformiad ar-lein ddydd Gwener 18 Mawrth 2022 am 11am. Bydd sesiwn drafod yn dilyn y perfformiad, sy’n rhan bwysig o’r broses.

A wnewch chi RSVP i

Deri Morgan, Rheolwr Prosiect

deri@smallworld.org.uk