Gwarchod rhag COVID

Braf iawn dweud ein bod yn dechrau ar gyfnod o ail-gydio mewn pethau yn raddol yn Theatr Byd Bychan. Ry’n ni wedi gwneud rhai newidiadau pwysig er mwyn cydymffurfio â chanllawiau Llywodraeth Cymru a chyngor Iechyd Cyhoeddus Cymru ac Is-grŵp Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion: Deall ein Cymunedau. Ymhlith y mesurau i’ch diogelu mae lleihau’r defnydd a wneir o’r lleoliad, glanhau dwys, system un-ffordd, taliadau ar-lein a mannau diheintio dwylo. Mae diogelwch ein hymwelwyr, perfformwyr, gwirfoddolwyr a staff yn bwysig tu hwnt i ni.

Mae hyn oll yn dir anghyfarwydd i ni gyd ac ry’n ni’n gwerthfawrogi’ch amynedd a’ch help wrth ddechrau ar y cyfnod newydd hwn. Caiff sefyllfa gyfredol y pandemig ei monitro’n gyson. Efallai bydd angen i ni newid ein cynlluniau ar fyr rybudd, felly a fyddech cystal â taro golwg gyson ar y newyddion diweddaraf ar ein gwefan a chyfryngau cymdeithasol.

Gwybodaeth am ddosbarthiadau

Bydd dosbarthiadau awyrol Syrcas Byd Bychan i oedolion yn ail-ddechrau ym mis Hydref. Mae rhain yn allweddol i’r ail-agor graddol a byddwn yn eu monitro yn ofalus. Mae pob dosbarth arall wedi ei ohirio am y tro.

Profi, Olrhain, Diogelu

We collect contact information about visitors in line with Welsh Government policy. We are also displaying a poster with the venue’s QR code for use with the NHS app.

Ry’n ni’n casglu gwybodaeth am ymwelwyr yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru. Ry’n ni hefyd yn arddangos poster gyda côd QR y lleoliad ar gyfer ei ddefnyddio gydag app y GIG.

Ni ddylech fynychu’r lleoliad os y’ch chi’n amau eich bod yn dioddef o haint Covid-19, neu os cawsoch chi symptomau yn ystod y 14 diwrnod diwethaf. Os gwelwch yn dda, peidiwch ymweld os buoch yn agos at unrhyw un sydd wedi dioddef y symptomau yn ystod y 14 diwrnod diwethaf neu os cawsoch chi gyfarwyddyd i hunan-ynysu.

Cadw pellter cymdeithasol

Ry’n ni wedi creu system un-ffordd o gwmpas llawr gwaelod y lleoliad ac wedi ychwanegu olion traed 2m ar wahân i’ch helpu.

Oes angen i fi wisgo mwgwd?

Rhaid gwisgo mwgwd y tu mewn i’r adeilad a dylid eu gwisgo bob amser yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru.

Pa fesurau diogelwch ychwanegol sydd wedi eu trefnu?

Fyddwn ni ddim yn defnyddio pres na arian papur lle bo hynny’n bosib. Bydd glanhau dwys yn digwydd, a glanhau ychwanegol rhwng dosbarthiadau. Gofynnwn i chi helpu trwy fynd â’ch sbwriel gartre gyda chi. Os oes gennych unrhyw ofidiau, yna e-bostiwch info@smallworld.org.uk

Welcome

Small World Theatre/ Theatr Byd Bychan is home to the puppet theatre company of the same name. It is a beautiful, creative near-zero carbon space on the West coast of Wales, with a supportive team and fully accessible facilities.

The company presents a year-round programme of live events and classes in its unique, friendly and flexible venue, but it is also available to hire. A highly skilled team will work with you to present your live theatre, music, drama, dance or performance. We can also help you to arrange parties, meetings and conferences. We are proud to be one of the few venues offering aerial circus facilities and aerial training in Wales.

Theatr Byd Bychan is an iconic building, recognised by Design Commission for Wales as a great design built for the environment. ‘This is a distinctive public building which fulfills an ambitious brief to build

‘A Creative Space for a Creative Community’, with highly commendable sustainability credentials… a testament to the dedication of the team who have achieved a very special project for the community of Cardigan.’

Working with architect Olly Llewelyn, the venue was built using materials from renewable or recycled sources. Find out more about the construction of our Near Zero Carbon Venue

Hiring Theatr Byd Bychan

Small World Theatre has an unique and flexible space to hold events. We can cater for most occasions including live theatre, performance, music, private parties.

Presenting your own event
Small World Theatre has an exciting year-round programme of live events and classes. Please send your initial enquiry to Helen. Our rates vary for individuals and organisations.

Accessibility
Facilities at Theatr Byd Bychan are fully accessible. A ramp in keeping with the curvilinear frontage of the building provides wheelchair friendly, easy access to our double front doors.

Parking
Please note we do not have any visitor or audience parking at the building. There are two council run car parks within a two minute walk that are very convenient. Visitors with mobility issues may arrange to be dropped off and collected. Hirers of the space can arrange parking to unload etc.

Contact
Helen Groth, info@smallworld.org.uk 01239 615 952