Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Sesiynau Blasu Awyrgampau Syrcas oedran 11-16

Awst 2 @ 12:30 pm - 2:00 pm

Oedran: 11 – 16

Ar gyfer plant sy’n byw yng Ngheredigion yn unig. Trefnir y gweithgaredd hwn gan Gyngor Sir Ceredigion ar gyfer plant a phobl ifanc sy’n byw yng Ngheredigion yn unig.

Cyflwyniad hwyliog i bethau sylfaenol syrcas awyrgampau. Wedi sesiwn gynhesu y medrwch ei dilyn yn hawdd, byddwch yn dysgu sut i ddringo ar yr aparatws a chreu siapiau yn yr awyr, mewn awyrgylch ddiogel sy’n magu hyder.

Nid oes angen unrhyw brofiad ar gyfer y sesiynau hyn. Er y byddai peth ymwybyddiaeth corfforol o ddefnydd mawr e.e. o ddawns, ioga, dringo neu grefft ymladd ayyb.

Mwyafrif o 10 i gymryd rhan fesul dosbarth 1.5-awr gan weithio mewn parau cyfeillio er mwyn rhannu un darn o aparatws gyda’i gilydd am y sesiwn.

Beth i’w wisgo: dillad cysurus sy’n ffitio’n agos ar y corff, rhai y teimlwch chi’n gysurus i symud ynddynt, gan gynnwys crys neu dop y gallwch fod wyneb i waered ynddo heb iddo syrthio dros eich wyneb! Dylai’ch dillad ar y coesau orchuddio’r canol a chefn y pengliniau. Peidiwch â gwisgo gemwaith.

Beth i ddod gyda chi: gorchudd wyneb, mat i gynhesu arno, potel ddŵr.

++++

Archebu’ch Lle Ar-lein

Mae Haf o Hwyl yn cynnig gweithgareddau am ddim i bobl ifanc sy’n byw yng Ngheredigion drwy gydol yr haf. A wnewch chi archebu un sesiwn i bob plentyn ac fe fyddwn yn cadarnhau pob archeb gydag e-bost dilynol. Rhaid i’r archebu gael ei wneud gan riant neu warcheidwad, a bydd gofyn i chi ddychwelyd ffurflen Google yn gofyn am beth gwybodaeth er mwyn cwblhau’r broses archebu.

Beth i ddod gyda chi
Dewch â gorchudd wyneb os gwelwch yn dda, potel ddŵr a byrbryd os bydd angen.

Niferoedd Cyfyngedig
Mae niferoedd yn gyfyngedig, felly archebwch yn brydlon. Caiff ein gweithgareddau eu rhedeg gyda mwyafrif o 10 plentyn/person ifanc yn cymryd rhan. Byddwn yn rhedeg rhestr wrth gefn os byddwn yn cyrraedd yr uchafswm. Os ydych chi’n sylwi bod gweithgaredd yn llawn, a wnewch chi anfon e-bost at info@smallworld.org.uk er mwyn cael ei ychwanegu at y rhestr hon.

Mynediad a Pharcio
Mae Theatr Byd Bychan yn adeilad gyfan gwbl hygyrch. Fodd bynnag, nid oes lle parcio yn Theatr Byd Bychan a gofynnir i rieni i gysylltu â’r tîm os oes gan eu plentyn/person ifanc anghenion mynediad. Gofynnir i rieni i ollwng eu plentyn/person ifanc ar droed. Gofynnir yn garedig i rieni aros y tu allan i’r adeilad er mwyn cyfyngau ar y nifer o bobl a’r risg i’r rhai sydd y tu mewn.

Cysylltu â ni
Rydym ni’n argymell eich bod chi’n cysylltu â ni drwy e-bost info@smallworld.org.uk. Ni fedrwn sicrhau ymateb os ydych chi’n anfon neges dros y cyfryngau cymdeithasol, ac ni fyddwn ni’n derbyn archebion drwy’r cyfrwng hwn. Gallwch adael neges i ni ar 01239 615952 a bydd yn cael ei godi yn ystod oriau gweinyddol.

Noddir gweithgareddau Haf o Hwyl gan Lywodraeth Cymru ac fe’i cydlynir gan Gyngor Sir Ceredigion.

#SummerofFun
#HafoHwyl

 

 

Details

Date:
Awst 2
Time:
12:30 pm - 2:00 pm
Event Category:
Event Tags:
, , ,

Organizer

Ceredigion County Council
Website:
https://www.ceredigion.gov.uk

Venue

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Phone:
01239 615952

Terms and Conditions of ticket sales.

When making a booking with us your personal data is stored for Box Office purposes only. By making a booking you consent to your personal data being stored in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

© hawlfraint - Theatr Byd Bychan