Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Cabaret Nadolig

14th Rhagfyr 2019 @ 8:00 pm - 11:30 pm

SOLD OUT

 

Ymunwch â’ch gwesteiwr Beyond Compere am noson hwyliog mewn tymor dathlu gyda cherddoriaeth fyw, perfformiadau syrcas awyrol, DJs, sushi ar ar hambyrddau, bar coctel, glityr a glamyr. Rhaid archebu.

Mae arddull ddeinamig cerddoriaeth Werin Byd-Eang y 3 Daft Monkey yn adlewyrchu y pentref global sydd o’n cwmpas. Mae eu rhythmau dawnsio heintus yn eich tywys ar daith gerddorol a bydd yn eich gadael yn fyr o wynt, wedi’ch rhyfeddu a’ch cyffroi! Mae eu cerddoriaeth yn cymysgu genres Celtaidd, Klezmer, Sipsi, Balcan, Lladin, Ska, Dyb Reggae, Indi, Roc a hyd yn oed rhyw damed bach o Shostakovich.

Gyda lein-yp 4 darn newydd sbon, mae’r band yn gwau melodïau cyfareddol gyda cytganau cofiadwy, chwarae ffidil meistrolgar a disglair, gitâr 12-tant rhythmig, bas 6-tant, offerynnau taro llaw unigryw a harmonïau llais 4-rhan.

Mae ehangder amrywiol y band yn cael ei adlewyrchu yn y gwahanol berfformiadau lle cawson nhw eu gwahodd fel gwahoddedigion arbennig, gan gynnwys teithio ar hyd a lled y DU ac Ewrop gyda’r Levellers, ac agor ar gyfer bands megis Hawkwind, Bellowhead, Show of Hands a Dreadzone, yn ogystal â bod yn brif enwau ar eu teithiau cenedlaethol eu hunain.

 

Manylion

Dyddiad:
14th Rhagfyr 2019
Amser:
8:00 pm - 11:30 pm
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.