Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Cyffesion Dawnsiwr Teml Cocni

1st Mai 2020 @ 8:00 pm - 9:00 pm

Rydym ni oll yn dangos wynebau gwahanol i’r byd, ond mae rhai yn fwy gwahanol na’r rhan fwyaf. Yn y sioe un dyn doniol a hynod drawiadol yn weledol, mae Shane Shambhu yn datgelu’r bywyd cyfrinachol y bu’n cadw rhag ei ffrindiau, wrth dyfu i fyny yn nwyrain Llundain gosmopolitan.

Dilynwch weddnewidiad Shane o “grwt tew” i fod yn berfformiwr rhyngwladol, wrth iddo chwalu syniadau am hil, iaith a diwylliant yn y cyfuniad disglair hwn o theatr, dawns a ffilm.

Nid stori Bollywood “garba i gyfoeth” mo hon, dyma’r peth go iawn. Cyffesion Dawnsiwr Teml Cocni a ddatblygwyd yn wreiddiol gyda chefnogaeth gan Gyngor Celfyddydau Lloegr.

alteredskin.org Twitter: @AlteredSkin

 

Details

Date:
1st Mai 2020
Time:
8:00 pm - 9:00 pm
Event Category:

Venue

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Phone:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.