Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Cynefin + Three Legg’d Mare

Chwefror 7 @ 8:00 pm - 9:30 pm

Diwrnod Cerddoriaeth Gymraeg. Cynefin lansiad albwm gyntaf ac Three Legg’d Mare

Cynefin
Gweledigaeth greadigol Owen Shiers, dyn o Ddyffryn Cletwr yw prosiect Cynefin. Mae’n un sydd wedi bod â diddordeb ysol mewn cerddoriaeth a hanes, dyna ymgais i roi llais i’w gornel ef o Gymru ac i fod ar flaen y gad o ran y diwylliant Cymreig ehangach. Gan ddechrau yn ei bentref genedigol Capel Dewi a theithio drwy dirwedd gerddorol Ceredigion, mae Owen wedi datguddio hen ganeuon a straeon, rhai heb eu recordio erioed o’r blaen, ac mae wedi rhoi bywyd newydd iddyn nhw yn y presennol. Cafodd ei enwebu ar gyfer yr ‘Artist Unigol Gorau’ yn seremoni gyntaf Gwobrau Gwerin Cymru 2019, mae Cynefin yn rhoi llwyfan i Owen i arddangos ei sgiliau gosod a’i chwarae ardderchog yn ogystal â mynd ag ef yn ôl i’w wreiddiau.

Three Legg’d Mare
Mae’r grŵp yn chwarae caneuon a thonau traddodiadol o Gymru a thu hwnt. Maen nhw’n cymryd eu hysbrydoliaeth o hanes cymdeithasol a llên gwerin ac mae eu dadansoddiadau bywiog a sensitif wedi ennill enw cynhyrfus iddyn nhw. Wrth berfformio yn y digwyddiad hwn, maen nhw’n defnyddio harmonïau lleisiol ac yn chwarae amrywiaeth o offerynnau er mwyn adrodd straeon gwallgofrwydd, cariad, marwolaeth, antur a bywyd bob dydd.

Manylion

Dyddiad:
Chwefror 7
Amser:
8:00 pm - 9:30 pm
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.