Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Darganfod yr Hunan Creadigol

Tachwedd 30 @ 10:00 am - 5:30 pm

Ydych chi’n aelod o’r gymuned LGBTQ+? Oes gyda chi ddyhead i fynegi eich hun yn greadigol? Ymunwch â’r awdur a pherfformiwr Kerry Steed a’r cynllunydd Di Ford mewn diwrnod unigryw i ryddhau eich creadigrwydd.

Archwiliwch ffyrdd dychmygus i fod yn ffrindiau â’ch hunan creadigol: arbrofwch gyda geiriau chwareus a thechnegau ysgrifennu myfyrgar; cynlluniwch a gwisgwch eich cymeriad creadigol gan ddefnyddio model pren 12” a defnyddiau lliwgar; mewn cyflwyniad meddal i weithdy llais darganfyddwch sut gall eich llais creadigol chi swnio. Trwy gydol y dydd fe fydd gwahoddiad i rannu straeon unigol mewn gofod diogel. Disgwyliwch deimlo i’r byw, gwneud ffrindiau a chwerthin. Ewch â’ch model pren gartre gyda chi a jwrnal.

Bydd y dydd yn diweddu trwy rannu gwaith creadigol, ac mae gwahoddiad i ffrindiau a theuluoedd.

Te a choffi ar gael. Dewch â phecyn cinio.

ARCHEBU*  steedkerry@yahoo.com, 07989 110 171

18+

Cefnogwyd ac ariannwyd gan Lenyddiaeth Cymru, Cynllun Llên a Lles.

Manylion

Dyddiad:
Tachwedd 30
Amser:
10:00 am - 5:30 pm
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.