Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Marchnad FLEat Marketplace

Mawrth 28 @ 5:00 pm - 9:00 pm

28 /3/20, 17:00 – 21:00
29/3/20, 11:00 – 15:00

Siopa Ardderchog, Danteithion a Phethau Gwych! Mae marchnad y gwneuthurwyr FLEat yn cyfuno bwyd blasus, dillad vintage, unigryw, manion eraill a llawer mwy. Mae’r stondinwyr yn cynnwys (hyd yma) Bara Menyn, Bittersweet Feast, Our Two Acres, Tan a Mwg, Ice Green, Twirly Bakes, Gillys Coffee, Cardigan Bay Honey, Rose Teleri, Appleseed Jewellry, Frost & Kin, Erica Frances George, Co Create, Kibsey Craft, Heartsease Plants, Sustainable, Original Style, Cariad Glass, Coin Creations, Mynydd a Môr, Lifeforms Art, Wood Craft Cych, Stiwdio 3, Gilly Coffee, Marion Haf, Tides and Knots, Pothies, Sian Lester.

Marchnad dydd Sul flynyddol Theatr Byd Bychan yw FLEat gyda danteithion. Rydym ni’n ymestyn y siopa ac yn gwneud y farchnad eleni’n fwy bywiog, yn fwy, gydag adloniant a siopa ardderchog a bar ar nos Sadwrn! Mynnwch y bwydydd amheuthun, y danteithion a bargeinion go iawn. Mae’n ddigwyddiad cymunedol di-ail, sy’n arddangos gwaith rhai o gynllunwyr, artistiaid, gwneuthurwyr a phobwyr gorau’r ardal hon.

Mynediad am ddim.

Manylion

Dyddiad:
Mawrth 28
Amser:
5:00 pm - 9:00 pm
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.