Loading Digwyddiadau

« All Events

GOOD NEWS FROM THE FUTURE: Which leg are we on?

Chwefror 15 @ 8:00 pm - 9:00 pm

Dyma gydgynhyrchiad cynhyrfus rhwng grŵp theatr corfforol i rai dros 60 sef Good News From The Future ag un a raddiodd mewn cyfansoddi o’r Coleg Cerdd a Drama Brenhinol, sef Sam Barnes. Disgwyliwch yr annisgwyl, perfformiad rhydd a gwyllt sy’n cyfuno egnïon unigryw perfformwyr Good News From The Future a thrac sain byw gan Sam.

Mae gwaith GNFTF yn dathlu doethineb bodau aeddfetach, profiad y corff hŷn a natur anturiaethus pennau a deithiodd drwy amser. Maent yn hapus yn eu crwyn eu hunain ac yn rhydd o unrhyw lyffetheiriau am y modd y maent yn ymddangos, daw eu haeddfedrwydd â set newydd o bethau hudol i’r sioe. Ac yn y gwrthdrawiad difyr a dramatig o gyrff o wahanol oedrannau, mae’r rhaglen yn Theatr Byd Bychan hefyd yn cynnwys myfyrwyr o Brifysgol Aberystwyth a greodd goreograffi trawiadol yn seiliedig ar arferion ac ymagweddau GNFTF.

Mae Good News From The Future yn cynnwys cyn aelodau o Brith Gof, Theatr Cardiff Laboratory, The Magdalena Project, Made in Wales, Man Act and Theatr Iolo. Caiff ei gydlynu gan Mike Pearson.

 

Manylion

Dyddiad:
Chwefror 15
Amser:
8:00 pm - 9:00 pm
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.