Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Gweithdai Gwneud Llusernau

Tachwedd 24 @ 10:00 am - 4:00 pm

Gweithdy Cyhoeddus Gwneud Llusern

Mae 4CG a Theatr Byd Bychan yn hynod falch i gyhoeddi bydd Parêd Llusernau Enfawr Aberteifi ar 6ed Rhagfyr am 7pm, diolch i nawdd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol.

Eleni caiff y dorf o wylwyr a gwneuthurwyr llusernau eu cyflwyno i’r thema ‘Syrcas Aeafol’. Meddyliwch am syrcas oes-a-fu gyda clowniau, eliffantod, zebras, dyn cryf, siwglwyr a pherfformwyr awyr. Bydd y Gweithdai Cyhoeddus Gwneud Llusern o 10am – 4pm (cyrhaeddwch yn brydlon oherwydd mae’n cymryd diwrnod cyfan i wneud llusern) ar ddyddiau Sul 10ed a 24ain Tachwedd a 1af Rhagfyr.

Mae Gwneud Llusern yn addas i blant 8+ a rhaid i’r plant fod yng nghwmni oedolyn. Anogwn deuluoedd sydd â phlant ifancach i weithio gyda’i gilydd. Dewch â ffedog/ofyrôl a chinio pecyn os gwelwch yn dda.
Treuliwch y bore yn creu fframwaith eich llusern gan ddefnyddio deunyddiau cynaliadwy. Bydd mwy o flerwch yn y prynhawn wrth ychwanegu glud a phapur tusw i’ch ffrâm helyg. Caiff y llusernau i gyd eu storio’n ddiogel yn Theatr Byd Bychan nes y Parêd.

Canllawiau Gwneud Llusern i’r Cyhoedd

  • Dim ond lle i 70 o bobl sydd bob dydd Sul mewn Gweithdy Gwneud Llusern a rhaid archebu’ch lle ymlaen llaw.
  • Efallai bydd plant oed 8+ am weithio ar eu llusern eu hunain tra bod rhaid i blant ifancach 6-7 oed weithio gydag oedolyn.
  • Yn anffodus, oherwydd y galw uchel am leoedd, ry’n ni’n cynnig un gweithdy yn unig i bob gwneuthurwr llusern/teulu eleni
  • Bydd £2 am bob llusern yn mynd tuag at gost deunydd. Addas i oed 8+. Archebwch yn gynnar os gwelwch yn dda i osgoi siom.

Archebwch sesiwn gwneud llusern

Cysylltwch â ni ar 01239 615 952 i siarad ag aelod o staff os gwelwch yn dda. Mae Swyddfa Docynnau Theatr Byd Bychan ar agor ddydd Mawrth – Gwener 10am – 4.30pm

 

 

 

Manylion

Dyddiad:
Tachwedd 24
Amser:
10:00 am - 4:00 pm
Digwyddiad Categori:
,

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.