Loading Digwyddiadau

« All Events

Gweithdy Croesawgar i Bob Sgwennwr

Mai 9 @ 1:00 pm - 5:30 pm

Dewch i ddiwrnod i weithdai sgwennu adfywiol gyda Kaite O’Reilly a Samantha Wynne-Rhydderch, caiff eich synhwyrau a’ch dychymyg eu bywiocáu.

Kaite O’Reilly

13:00 – 15:00

Mewn cyfres o ymarferion strwythuredig, anogir cyfranogwyr i archwilio llais, deinameg, telynegrwydd a rhythm-tempo – gan adael y geiriau i godi o’r dudalen. Gallwch ysgrifennu deialog, geiriau i’w perfformio neu farddoniaeth, fe fyddwch yn archwilio pŵer iaith gan weithio’n dechnegol a thrwy ddefnyddio’r dychymyg.

Samantha Wynne-Rhydderch

15:30 – 17:30

Yn cyfieithu synau, sawrau a lluniau a’u troi’n gerddi.

Nid dim ond rhwng ieithoedd y mae modd cyfieithu. Yn y gweithdy ymarferol hwn fe fyddwn ni’n cyfieithu sawrau, synau a delweddau a’u troi’n eiriau drwy dechnegau chwareus a dyfeisgar. Gan ddefnyddio ymagwedd celf a chrefft i ddarganfod sgwennu newydd, bydd y gweithdy hwn yn cynnig mewnwelediad i’r broses o gynllunio cerdd.

18:30 – 19:30

6.30pm – 7.30pm

Dyma noson o ddarlleniadau a pherfformiadau byr, bydd Kaite a Samantha yn cyflwyno detholiadau o’u cyhoeddiadau – dramâu llwyddiannus, monologau dramatig a cherddi arobryn mewn dathliad o’r gair, yn ysgrifenedig ac ar lafar.

Bydd y noson yn cychwyn gyda 15 munud o Feic Agored gan 2/3 sgwennwr ar sail y cyntaf i’r felin. Os hoffech archebu slot, cysylltwch ar 01239 615 952.

£30 (mynediad i berfformiad gyda’r nos yn gynwysedig yn y ffi)

Manylion

Dyddiad:
Mai 9
Amser:
1:00 pm - 5:30 pm
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.