Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Gŵyl y Goleuni

Rhagfyr 6 @ 7:00 pm - 8:00 pm

Gŵyl y Goleuni
Parêd Llusernau Enfawr Aberteifi

Mae 4CG a Theatr Byd Bychan yn hynod falch i gyhoeddi y bydd Parêd Llusernau Enfawr Aberteifi yn digwydd ar 6ed Rhagfyr am 7pm, diolch i nawdd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae pob Parêd yn y gorffennol wedi ennyn cyffro mawr a chreu teimlad o glosio cymunedol yn ystod misoedd y gaeaf. Mae Gŵyl y Goleuni yn ddigwyddiad y mae Aberteifi yn ei ddathlu’n flynyddol.

Yn ei bedwerydd blwyddyn, mae’r dathliad hwn yn addo bod yn fwy a disgleiriach. Meddai’r Cynghorydd Clive Davies “Mae pawb yn cynllunio o gwmpas y Parêd Llusernau yn barod! Mae pobl yn y stryd, grwpiau cymunedol, grwpiau ieuenctid a masnachwyr wedi bod yn dod aton ni. Mae’n ddigwyddiad o bwys yng nghalendr y dref ac yn denu ymwelwyr o dros y D.U. Daeth mwy na 10,000 i ymweld ag Aberteifi yn 2018 a gobeithio y gwnawn ni gynyddu’r rhif hwnna eleni.”

Bydd Theatr Byd Bychan yn dechrau’r Parêd yn Pendre ac yn dod â’r orymdaith i ben yng Nghastell Aberteifi. Gall gwylwyr ymuno â’r Parêd wrth iddo ymlwybro ar hyd y Stryd Fawr, a bydd nifer o’r siopau ar agor tan yn hwyr. Bydd Castell Aberteifi yn croesawu’r Parêd, ac yno fe fydd cerddoriaeth a hwyl gŵyl, gyda bwyd a diod blasus lleol yng ngofal Cegin 1176.

Meddai Bill Hamblett, Cyfarwyddwr Theatr Byd Bychan.” Ry’n ni’n edrych ymlaen at benderfynu ar thema eleni a chael bod yn greadigol ym mis Tachwedd.” Mae gwahoddiad i gymuned greadigol Aberteifi i ymuno mewn Gweithdy Gwneud Llusern gyda Theatr Byd Bychan yn y cyfnod cyn y digwyddiad. Caiff y manylion am Weithdai Gwneud Llusernau ym mis Tachwedd, ynghyd â gwybodaeth am archebu lle, eu hychwanegu at y wefan hon cyn bo hir.

Manylion

Dyddiad:
Rhagfyr 6
Amser:
7:00 pm - 8:00 pm
Digwyddiad Categori:

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.