Loading Digwyddiadau

All events for Kids Creative Dance

« All Digwyddiadau

Ionawr 2020

Kids Creative Dance

Ionawr 21 @ 4:00 pm - 6:00 pm
|Digwyddiad cyson (See all)

One event on 28th Ionawr 2020 at 4:00 pm

One event on 4th Chwefror 2020 at 4:00 pm

One event on 11th Chwefror 2020 at 4:00 pm

One event on 25th Chwefror 2020 at 4:00 pm

One event on 3rd Mawrth 2020 at 4:00 pm

One event on 10th Mawrth 2020 at 4:00 pm

One event on 17th Mawrth 2020 at 4:00 pm

Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Term times only Class dates January 21|28 February 4|11|25 March 3| 10|17 Booking :- Stirling 01239 841 488 Info about classes from Stirling or Eeva-Maria: 01559 389917 4.15pm – 5pm : 4 – 6 yrs 5pm – 6pm : 7 – 9 yrs 5pm – 6pm : 10 + years “I see my children looking forward to the sessions and coming out inspired & fulfilled – socially & creatively.” “I see some deep yearning going on in my daughter around…

Dysgwch fwy »

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.