Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Marty O’Reilly + The Riverside

Mawrth 27 @ 8:00 pm - 9:30 pm

Chwaraeodd Marty O’Reilly ar ei ben ei hun yn gyntaf fel crwt coleg ifanc pan ddechreuodd ym Mhrifysgol Santa Cruz. Eisteddodd i mewn ar nosweithiau meic agored, arllwysodd beint neu ddau wrth y bar a chreu perthynas â’i gymuned newydd. Y dyddiau hyn, fe yw prif leisydd Marty O’Reilly and the Old Soul Orchestra, ond dim ond y dyn ei hun yw, gyda’i harmonica a’i gitâr, yn chwarae’r caneuon a ysgrifennodd neu’r caneuon y mae’n hoff o’u chwarae.

Mae O’Reilly yn chwarae gydag arddeliad un sydd wedi hen arfer â chwarae’r felan Chicago sy’n cuddio ei wreiddiau Swydd Sonoma County roots. Mae’n chwarae’n unionsyth ac â’r fath arddeliad, mae’n plethu ei ganeuon mewn i gasgliadau gyda’r fath sgil nes nad yw’r gwrandäwr yn medru clywed pryd mae un gân yn gorffen a’r nesaf yn cychwyn o anghenraid. Mae ei ymosodiad ar ei gitâr yn ffyrnig, mae’n curo’r tannau â phlyciadau cyflym a rhediadau nodau gwyllt.

martyoreilly.com

Criw o gyfeillion yw The Riverside o Galiffornia a Thecsas, sefydlwyd gan y ddeuawd gŵr a gwraig, Jacob a Lorien Jeanson. Maen nhw’n tyrru o amgylch un meicroffon, mae’r band yn dibynnu ar ei gilydd i ganfod y cydbwysedd yn eu cerddoriaeth. Mae’r math traddodiadol hwn o berfformiad, ynghyd â harmoni lleisiol a’u hofferynnau llinynnol yn seiliedig mewn cerddoriaeth werin, mae’r band yn darlunio tirweddau ac yn adrodd eu straeon hwy. Drwy deithio o gwmpas y wlad gyda’i gilydd a siarad yn onest am yr uchelfannau a’r iselfannau niferus, mae The Riverside yn ymdrechu i fod yn deulu sy’n tyfu gyda’i gilydd, ac yn fand sy’n helpu gwrandawyr i barhau ar hyd afon droellog bywyd. theriversidefolk.com

 

Manylion

Dyddiad:
Mawrth 27
Amser:
8:00 pm - 9:30 pm
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.