Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Parêd Llusernau Enfawr Aberteifi

7th Rhagfyr 2018 @ 7:00 pm - 8:30 pm

- Free

Bydd Parêd Llusernau Enfawr yn goleuo Aberteifi ar 7 Rhagfyr 2018!

Pleser mawr gan Theatr Byd Bychan yw cyhoeddi y bydd Aberteifi yn gallu edrych ymlaen at Barêd Llusernau Enfawr creadigol a dychmygus arall ar 7 Rhagfyr 7yh, diolch i grant gan Gronfa’r Loteri Fawr. Hoffen ni hefyd ddiolch i Bagiau Help Tesco am eu cyfraniad i’r gweithdai gwneud llusernau a deunyddiau.

Eleni byddwn yn dathlu Blwyddyn y Môr Croeso Cymru ac yn creu llusernau o faint enfawr yn ogystal â channoedd o lusernau bychain ar gyfer gorymdaith wefreiddiol. Bydd y Parêd yn symud ar hyd Stryd Fawr Aberteifi ac yn gorffen ar dir Castell Aberteifi. Gallwch ddisgwyl gweld cannoedd o lusernau cychod bach yn llifo ochr yn ochr â llusernau siâp pysgod a digon o gerddoriaith a hwyl ar hyd y ffordd. Bydd y Parêd yn symud ar hyd Stryd Fawr Abertefi, i lawr Stryd Y Santes Fair, ar hyd Y Strand ac yn gorffen yng Nghastell Aberteifi.

Bydd digonedd o fwyd ar gael ar safle’r Castell gan y Cegin 1176 wedi ei goginio gan Tom Holden a’i dîm. Disgwylwch Mochyn Rhost traddodiadol, Cwn Poeth a Burgers chickpea a phupur coch wedo rostio (Ll). Bydd y bwyty hefyd yn cynnig siocled poeth blasus, gwin poeth Nadoligaidd a diodydd poeth eraill ar y bar.

Bydd Cragen, anghenfil môr Theatr Byd Bychan, yn ymddangos wedi ei goleuo gyda’r nôs ar yr Afon Teifi gan nodi diwedd ei thaith fawreddog #moroeddglan cragenmoroeddglan.cymru. Yn hytrach na chyrraedd Cei’r Tywysog Siarl, bydd hi’n ymddangos gyferbyn â’r Strand. Bydd y rhai sy’n rhan o’r Pared yn cael cyfle i edrych ar Cragen cyn iddynt barhau i dir y Castell.

Edrychwch am y gogwyr tân ac eleni mae Masnachwyr Tref Aberteifi hefyd wedi ariannu sioe tân gwyllt gwych i orffen y digwyddiad hwyliog hwn.

Cadwch lygad ar y newyddion diweddaraf ar gyfryngau cymdeithasol ac ar-lein

http://aberteificreadigol.com/

cragenmoroeddglan.cymru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Details

Date:
7th Rhagfyr 2018
Time:
7:00 pm - 8:30 pm
Cost:
Free
Event Category:

Trefnydd

Small World Theatre
Phone:
01239 615 952
Website:
https://smallworld.org.uk

Venue

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Phone:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.