Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Public Consultation

8th Chwefror 2019 @ 12:30 pm - 7:30 pm

- Free

Theatr Byd Bychan
Public Consultation
Dydd Wener 8 Chwefror

Mae Theatr Byd Bychan yn cynnal dwy sesiwn ymgynghori cyhoeddus yn Theatr Byd Bychan ar 8 Chwefror. Gyda’r stiwdio newydd wedi’i chwblhau,thwf Syrcas Byd Bychan yn gyfleuster bywiog a thryddydd Parêd Llusernau Enfawr llwyddiannus yn 2018, maent am wybod sut ydynt yn ei wneud a pha ddatblygiadau yn y dyfodol y byddai’r gymuned yn hoffi eu gweld.

Sesiwn 1: 12.30 i 2.30 yp, bydd cinio syml yn cael ei ddarparu
Sesiwn 2: 5.30 tan 7.30 yh, bydd tê a chacen a bydd y bar ar agor

Dewch i rhannu eich syniadau, eich sylwadau ac adborth. Bydd eich mewnbwn yn helpi’r Theatr i lywio gwaith a chyllid ar gyfer y dyfodol. Rhowch wbod iddynt os ydych yn bwriadu dod ar 01239 615 952

Diolch.

Details

Date:
8th Chwefror 2019
Time:
12:30 pm - 7:30 pm
Cost:
Free
Event Category:
Event Tags:
, , , , , ,

Trefnydd

Small World Theatre
Phone:
01239 615 952
Website:
https://smallworld.org.uk

Venue

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Phone:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.