Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Darlleniadau a Lansio Llyfr ‘From Rowan Ridge’

23rd Tachwedd 2019 @ 6:30 pm - 7:30 pm

gyda Chris Kinsey a Kaite O’Reilly

Ymunwch â ni am noson o ddarlleniadau a pherfformiadau byr, gan ddiweddu gyda lansiad casgliad cerddi newydd Chris Kinsey, ‘From Rowan Ridge’ (Fair Acre Press). Bydd Chris a Kaite yn cyflwyno darnau o’u cyhoeddiadau – dramâu arobryn, monologau dramatig a barddoniaeth wobrwyol mewn dathliad o’r gair llafar ac ysgrifenedig.

Mae gwaith Chris Kinsey wedi ei ysbrydoli gan dirwedd gororau Canolbarth Cymru, bywyd gwyllt a phobl. Mae wedi ennill gwobr Inspired by Nature Natur Cymru ac wedi bod yn Fardd Bywyd Gwyllt y Flwyddyn i’r BBC. Comisiynwyd a chyhoeddwyd From Rowan Ridge, ei phumed casgliad o gerddi, gan Fair Acre Press, 2019. Mae ganddi brofiad eang o addysgu ac roedd yn Awdur Preswyl yn Oriel Davies.

Mae Kaite O’Reilly yn awdur a dramodydd aml-wobrwyol. Ymhlith ei gwobrau mae Gwobr Ted Hughes am waith barddoniaeth newydd sef ‘Persians’ (National Theatre Wales), drama orau’r flwyddyn ar gyfer Theatre-Wales, gwobrwyon theatr Manceinion a Gwobr Peggy Ramsay. Ar hyn o bryd mae ar restr fer gwobr ryngwladol James Tait Black am Ddrama. Cyhoeddir ei dramâu gan Faber ac Oberon ac mae nhw wedi eu cyfieithu/cynhyrchu mewn tair ar ddeg o wledydd ar draws y byd.

kaiteoreilly.com
kaiteoreilly.wordpress.com

Manylion

Dyddiad:
23rd Tachwedd 2019
Amser:
6:30 pm - 7:30 pm
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.