Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

Res Publica

9th Tachwedd 2019 @ 8:00 pm - 9:30 pm

Sioe gerddorol deithiol newydd yw Res Publica, gan y band gwych o’r De Orllewin The People’s String Foundation, sef y feiolinydd penigamp Ben Sutcliffe a’r cyd-sylfaenydd a chyfansoddwr Zaid Al-Rikabi. Mae’r ddeuawd fyw yn cywasgu Cerddorfa Sipsi 32 darn i mewn i siwtcês a mynd â’u ‘Cerddorfa Rithiol’ ar daith i berfformio eu halbym newydd ‘Res Publica’ i gynulleidfaoedd ar hyd a lled y wlad. Bydd y gerddoriaeth hon yn siŵr o gyflymu eich calon, rhoi bywyd yn eich bodiau, a chynhesu eich enaid gyda chyfuniad o gerddoriaeth, pyped-waith, celf, sinematograffi ac animeiddio. Mae’r stori yn adrodd hanes un enaid unig, sef pyped marionét sy’n chwilio am ystyr yn ein hoes gythryblus ni. Gan blethu gyda sain ffidil y feiolinydd a gwau yn llyfn trwy gyflwyniadau cerddorol ar ffilm, mae taith y pyped yn mynd â’r gynulleidfa ar siwrne emosiynol a diddorol. Mae Res Publica yn broject unigryw sy’n cyfuno sawl ffurf gelfyddydol i greu sioe ymdrochol, llawn bywyd wedi ei chreu gan bobl broffesiynol a dawnus byd ffilm a theatr.

Mae ail hanner y sioe yn cynnig cyfle i gynulleidfa glywed caneuon mwyaf poblogaidd The People’s Foundation a chyfansoddiadau o’u cyfnod yn gweithio fel cyfarwyddwyr cerddorol ar gyfer cwmnïau megis Kneehigh a Rogue Theatre a The Minack.

Manylion

Dyddiad:
9th Tachwedd 2019
Amser:
8:00 pm - 9:30 pm
Digwyddiad Categori:

Trefnydd

Small World Theatre
Ffôn:
01239 615 952
Gwefan:
https://smallworld.org.uk

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.