Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

richard III redux

23rd Mawrth 2018 @ 8:00 pm - 9:15 pm

- £10

Cyflwynwyd gan The Llanarth Group

yn cyflwyno Sara Beer

Phillip Zarrilli, Cyfarwyddwr Artistig

Kaite O’Reilly, Dramodydd Preswyl

 

Richard III: Bwgan. Dihiryn. Diafol o ddyn.

Neu a yw e?

Beth os mai hi yw e?

Beth petai’r ‘cripil salw… anffurfiedig, herciog, crwm’ yn cael ei bortreadu gan rywun doniol, benywaidd, ffeminist gyda’r un math o scoliosis?

Sut fyddai’r stori yn newid, y corff yn newid, yr actio yn newid, y cymeriad yn newid wrth gael ei archwilio gan actores anabl â’i synnwyr amseru comic miniog a’i hatgasedd at geffylau? Sut fyddai perfformwyr disglair Richard yn cymharu wedyn? Olivier, McKellan, Pacino, Spacey – byddwch yn ofalus – mae llygad y Richard III Redux nerthol arnoch chi…

Gan ddilyn eu cydweithio llwyddiannus ar Cosy, bydd Sara Beer yn gwisgo mantell Richard III a’i ddehonglwyr (abl eu cyrff) blaenorol yng nghwmni’r dramodydd gwobrwyol Kaite O’Reilly, y cyfarwyddwr Phillip Zarrilli, a’r gwneuthurwr ffilmiau Paul Whittaker.

 

Sara Beer… steals the show… a brilliant and disconcerting comic turn…

Gary Raymond ‘The Arts Desk’ on ‘Cosy’ 2016

O Reilly is a writer to cherish…

Lyn Gardner. The Guardian

Hyd: 70 munud (dim egwyl)

presented by
The Llanarth Group
starring Sara Beer
Phillip Zarrilli, Artistic Director
Kaite O’Reilly, Resident Playwright/Dramaturg

Manylion

Dyddiad:
23rd Mawrth 2018
Amser:
8:00 pm - 9:15 pm
Cost:
£10
Digwyddiad Categori:
Digwyddiad Tags:
, , , , , , , ,

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.