Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

The Erin Bardwell Collective

Mawrth 16 @ 8:00 pm - 11:30 pm

gyda DJ Mr A

Band Reggae Trojan/ Rocksteady/ Ska pum darn egnïol a meistrolgar yw The Erin Bardwell Collective, a sefydlwyd yn 2003. Os y’ch chi’n dwlu ar Ska, fyddwch chi ddim am golli’r perfformiad safon ucha’ yma.  Pan fydd y band yn taro’r nodau cyntaf fydd ‘na neb o fewn clyw yn gallu dala nôl!

Roedd Erin, arweinydd y band, yn aelod o The Skanxters gynt. Am flynyddoedd fe ganolbwyntiodd y band ar eu deunydd eu hunain yn bennaf, wrth iddyn nhw deithio yn gwneud sioeau byw. Disgwyliwch glywed set wych o’u prosiect albwm stiwdio ‘The Great Western Reggae Soundclash 2017’, a hefyd rhai clasuron ska, gan gynnwys caneuon gan Desmond Dekker, Jimmy Cliff, Toots & The Maytals, The Pioneers a Dave a Ansell Collins.

Os y’ch chi’n caru cerddoriaeth fyw byddwch chi’n dwlu ar The Erin Bardwell Collective. Maen nhw’n wirioneddol heintus ac yn llysgenhadon dros Ska – gydag agwedd!

popatoprecords.co.uk 

Manylion

Dyddiad:
Mawrth 16
Amser:
8:00 pm - 11:30 pm
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.