Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

WEN Cymru yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2020

Mawrth 6 @ 2:00 pm - 8:00 pm

Ymunwch â Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod yng Nghymru wrth ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod.

Arddangosfa: 100 o Fenywod Cymreig

14:00 – 20:00
Am dim

Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru wedi creu rhestr o 100 o Fenywod Cymreig (ac mae’n tyfu) er mwyn nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918. Dewch i ddathlu eu cyfraniad i’n bywyd cenedlaethol a’r modd y maent yn ysbrydoliaeth i fenywod sydd wrthi’n ffurfio dyfodol Cymru.

Gweithdy Zine

15:30 – 17:45

Am ddim galwch i mewn

Wedi’i ysbrydoli gan Cranogwen (Sarah Jane Rees), ymunwch â’r bardd a’r cyhoeddwr Nicky Arscott er mwyn archwilio hunanfynegiant drwy ddiwylliant y zine radical a chael profiad ymarferol o greu ‘zine-dy-hun’. Cranogwen oedd y fenyw gyntaf i ennill gwobr am farddoniaeth yn yr Eisteddfod Genedlaethol, hi oedd Golygydd Y Frythones, ‘llwyfan i ferched deallus o Gymru ac egin swffragetiaid.’

Climate Challenge

Tyfu-Gartref Cwmni Theatr Playback

18:00 – 20:00
£8 | £5 gostyngiadau

Theatr gymunedol ryngweithiol ar ei orau yw Playback, byrfyfyrio gydag ychydig bach o hud a lledrith; weithiau mae’n angerddol, weithiau mae’n ddoniol. Noson unigryw, na fydd ei thebyg fydd hon, ble gallwch chi rannu eich straeon am fywyd, am gyfartaledd a hawliau merched mwy ac am ein hamgylchedd sy’n newid o hyd yn hinsawdd heriol heddiw.

llun: Jon Pountney

Delwedd drwy garedigrwydd Nicky Arscott

 

Manylion

Dyddiad:
Mawrth 6
Amser:
2:00 pm - 8:00 pm
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.