Loading Digwyddiadau

« All Events

  • This event has passed.

YEAH YEAH

Gorffennaf 19 @ 7:30 pm - 8:30 pm

Cwmni theatr newydd yng Nghaerdydd yw YEAH YEAH sy’n datblygu theatr gig ddyrchafol. Mae hwn yn groesfan gyffrous i’r rhai sy’n mwynhau theatr gorfforol, theatr gerddorol, bandiau teyrnged, dawns a chomedi. Gallwch ddisgwyl parodi, cerddoriaeth eiconig a chaneuon roc y byddwch chi’n eu hadnabod a’u caru. Bydd drymiau byw, keytar, spangles, lycra a digon o chwerthin.
Mae YEAH YEAH yn eich gwahodd i fod yn rhan o’r gynulleidfa yn Theatr Byd Bychan ar yr adeg hollbwysig hon wrth ddatblygu’r gwaith ‘Magical Place’ (teitl gweithio). Bydd perfformiad ac amser i gasglu adborth y gynulleidfa. Yn addas ar gyfer 16+ oed.
Cefnogir gan Gyngor Celfyddydau Cymru.
Hyd: 1 awr (a fydd yn cynnwys adborth gan y gynulleidfa)
Perfformwyr a Dyfeiswyr: Tori Johns, Morgan Thomas
Cyfarwyddwr: Hazel Anderson
Dramaturg: Chelsey Gillard
Goleuadau a Sain: Gavin Hales

Cyd-gynhyrchiad gyda Theatrau RhCT / Angela Gould

 

 

 

Manylion

Dyddiad:
Gorffennaf 19
Amser:
7:30 pm - 8:30 pm
Digwyddiad Categori:

Lleoliad

Theatr Byd Bychan
Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map
Ffôn:
01239 615952

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.