Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Rhagfyr 2019

Gŵyl y Goleuni

Rhagfyr 6 @ 7:00 pm - 8:00 pm

Gŵyl y Goleuni Parêd Llusernau Enfawr Aberteifi Mae 4CG a Theatr Byd Bychan yn hynod falch i gyhoeddi y bydd Parêd Llusernau Enfawr Aberteifi yn digwydd ar 6ed Rhagfyr am 7pm, diolch i nawdd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae pob Parêd yn y gorffennol wedi ennyn cyffro mawr a chreu teimlad o glosio cymunedol yn ystod misoedd y gaeaf. Mae Gŵyl y Goleuni yn ddigwyddiad y mae Aberteifi yn ei ddathlu’n flynyddol. Yn ei bedwerydd blwyddyn, mae’r dathliad…

Dysgwch fwy »

Plethdorchau’r Nadolig

Rhagfyr 13 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Dewch i wneud eich plethdorch naturiol o fwsogl, yn llawn deiliach tymhorol o bob math. Bydd cyfle i ddefnyddio aeron iorwg, pinwydd, brigau eucalyptus, plu a rhubanau gwahanol. Bydd mins peis ar gyfer pob dosbarth. Addas i oedolion £45

Dysgwch fwy »

Cabaret Nadolig

Rhagfyr 14 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Ymunwch â’ch gwesteiwr Beyond Compere am noson hwyliog mewn tymor dathlu gyda cherddoriaeth fyw, perfformiadau syrcas awyrol, DJs, sushi ar ar hambyrddau, bar coctel, glityr a glamyr. Rhaid archebu. Mae arddull ddeinamig cerddoriaeth Werin Byd-Eang y 3 Daft Monkey yn adlewyrchu y pentref global sydd o’n cwmpas. Mae eu rhythmau dawnsio heintus yn eich tywys ar daith gerddorol a bydd yn eich gadael yn fyr o wynt, wedi’ch rhyfeddu a’ch cyffroi! Mae eu cerddoriaeth yn cymysgu genres Celtaidd, Klezmer, Sipsi,…

Dysgwch fwy »

Ionawr 2020

Move On Up

25th Ionawr 2020 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Croeso i ddewis crasboeth o ffync, canu’r enaid a mwy! Ymunwch â Mr. A am noson ffantastig arall wrth iddo chwarae mwy o’r Mawrion o’i gasgliad helaeth o 45s a 33s. Dim cymysgu, dim crafu, dim tros-ddybs, dim ond tiwns gwych sy’n siŵr o’ch cael mas i ddawnsio. Byddwch yn barod am gymysgedd eclectig o Ganu Enaid Detroit, Ffync New Orleans, Wah-wah’r West Coast, Shyffl Harlem a Disco Efrog Newydd gyda tafluniadau ffynci gan Mr W.

Dysgwch fwy »

Chwefror 2020

Noson Sgrîn Agored

29th Chwefror 2020 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Croeso i Noson Sgrîn Agored! Ry’n ni’n cynnig gofod i wneuthurwyr ffilm arddangos eu gwaith, ar sail y cyntaf i’r felin, gan gyflwyno ystod eang o ddawn a chreadigrwydd. Mae croeso i bawb: artistiaid proffesiynol, gwneuthurwyr ffilm annibynnol/animeiddwyr neu aelodau o’r cyhoedd sydd â stori i’w dweud. Ein bwriad yw dangos mwy na 5 ffilm fer, fydd yn cael eu gwylio gyntaf gan GWRANDO er mwyn sicrhau addasrwydd. Rhaid iddyn nhw fod yn llai na 15 munud o hyd ac…

Dysgwch fwy »

Mai 2020

untitled: holy hiatus 13

22nd Mai 2020 @ 4:00 pm - 10:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Mae’r digwyddiad perfformiadol chwe awr o hyd hwn yn darganfod sut mae gofod trothwyol yn cael ei greu, ei brofi a’i rannu, trwy ail-adrodd cymal o symudiad a chân o’r 13eg ganrif, a ddyfeisiwyd gan Lou Laurens. Bydd di-deitl 13 yn defnyddio 12 mlynedd o haenau o recordiadau i greu sainlun unigryw. Dewch i wylio, i fod yn bresennol yn y gofod sy’n cael ei greu. Defnyddiwch y gofod ar gyfer meddwl, gweddïo, myfyrio. Efallai bydd pobl sy’n defnyddio symud…

Dysgwch fwy »
+ Allforio Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.