Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Tachwedd 2019

Pneûma

Tachwedd 16 @ 7:30 pm - 8:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Pneûma:ˈnjuːmə, noun, Philosophy, Greek = wind, breath, spirit, that which is blown or breathed Archwiliad cyfareddol o’r anadl yw Pneûma, sy’n cynnig perfformiad hardd ac ymdrochol lle mae symudiad, sain, golau a delweddau gweledol yn cyfuno’n hudolus i gyfleu barddoneg anadl. Eiliad wrth eiliad ry’n ni’n tynnu ar yr awyr anweledig, yn dal persawr, seiniau, negeseuon ac arwyddion. Mae ein bywyd yn llawn chwedlau a delweddau o goelion gwerin am nerth bywhaol anadl – yn golli anadl a chael eich…

Dysgwch fwy »

Gweithdy Croesawu Pawb sy’n Ysgrifennu

Tachwedd 23 @ 1:00 pm - 5:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Treuliwch brynhawn ysgogol gydag awduron gwobrwyol yn anwesu geiriau a meithrin eich crefft mewn dau weithdy ysgrifennu gwahanol, yna dewch â’r dydd i ben gyda darlleniadau dathliadol a lansiad llyfr. Bydd Chris Kinsey a Kaite O’Reilly ill dwy yn arwain gweithdy dwy awr, gan groesawu ysgrifenwyr ym mhob cyfrwng – barddoniaeth, rhyddiaith, y gair llafar, perfformiad byw – i ddechreuwyr a’r mwy profiadol. Chris Kinsey - Blood from Stone 1pm - 3pm Ymgorffori’r elfennol a’r amgylcheddol. Ysgrifennu gan ddefnyddio’r synhwyrau…

Dysgwch fwy »

Darlleniadau a Lansio Llyfr ‘From Rowan Ridge’

Tachwedd 23 @ 6:30 pm - 7:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

gyda Chris Kinsey a Kaite O'Reilly Ymunwch â ni am noson o ddarlleniadau a pherfformiadau byr, gan ddiweddu gyda lansiad casgliad cerddi newydd Chris Kinsey, ‘From Rowan Ridge’ (Fair Acre Press). Bydd Chris a Kaite yn cyflwyno darnau o’u cyhoeddiadau – dramâu arobryn, monologau dramatig a barddoniaeth wobrwyol mewn dathliad o’r gair llafar ac ysgrifenedig. Mae gwaith Chris Kinsey wedi ei ysbrydoli gan dirwedd gororau Canolbarth Cymru, bywyd gwyllt a phobl. Mae wedi ennill gwobr Inspired by Nature Natur Cymru…

Dysgwch fwy »

Gweithdai Gwneud Llusernau

Tachwedd 24 @ 10:00 am - 4:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Gweithdy Cyhoeddus Gwneud Llusern Mae 4CG a Theatr Byd Bychan yn hynod falch i gyhoeddi bydd Parêd Llusernau Enfawr Aberteifi ar 6ed Rhagfyr am 7pm, diolch i nawdd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Eleni caiff y dorf o wylwyr a gwneuthurwyr llusernau eu cyflwyno i’r thema ‘Syrcas Aeafol’. Meddyliwch am syrcas oes-a-fu gyda clowniau, eliffantod, zebras, dyn cryf, siwglwyr a pherfformwyr awyr. Bydd y Gweithdai Cyhoeddus Gwneud Llusern o 10am – 4pm (cyrhaeddwch yn brydlon oherwydd mae’n cymryd diwrnod…

Dysgwch fwy »

Darganfod yr Hunan Creadigol

Tachwedd 30 @ 10:00 am - 5:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Ydych chi’n aelod o’r gymuned LGBTQ+? Oes gyda chi ddyhead i fynegi eich hun yn greadigol? Ymunwch â’r awdur a pherfformiwr Kerry Steed a’r cynllunydd Di Ford mewn diwrnod unigryw i ryddhau eich creadigrwydd. Archwiliwch ffyrdd dychmygus i fod yn ffrindiau â’ch hunan creadigol: arbrofwch gyda geiriau chwareus a thechnegau ysgrifennu myfyrgar; cynlluniwch a gwisgwch eich cymeriad creadigol gan ddefnyddio model pren 12” a defnyddiau lliwgar; mewn cyflwyniad meddal i weithdy llais darganfyddwch sut gall eich llais creadigol chi swnio.…

Dysgwch fwy »

Rhagfyr 2019

Gweithdai Gwneud Llusernau

Rhagfyr 1 @ 10:00 am - 4:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Gweithdy Cyhoeddus Gwneud Llusern Mae 4CG a Theatr Byd Bychan yn hynod falch i gyhoeddi bydd Parêd Llusernau Enfawr Aberteifi ar 6ed Rhagfyr am 7pm, diolch i nawdd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Eleni caiff y dorf o wylwyr a gwneuthurwyr llusernau eu cyflwyno i’r thema ‘Syrcas Aeafol’. Meddyliwch am syrcas oes-a-fu gyda clowniau, eliffantod, zebras, dyn cryf, siwglwyr a pherfformwyr awyr. Bydd y Gweithdai Cyhoeddus Gwneud Llusern o 10am – 4pm (cyrhaeddwch yn brydlon oherwydd mae’n cymryd diwrnod…

Dysgwch fwy »

Gŵyl y Goleuni

Rhagfyr 6 @ 7:00 pm - 8:00 pm

Gŵyl y Goleuni Parêd Llusernau Enfawr Aberteifi Mae 4CG a Theatr Byd Bychan yn hynod falch i gyhoeddi y bydd Parêd Llusernau Enfawr Aberteifi yn digwydd ar 6ed Rhagfyr am 7pm, diolch i nawdd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae pob Parêd yn y gorffennol wedi ennyn cyffro mawr a chreu teimlad o glosio cymunedol yn ystod misoedd y gaeaf. Mae Gŵyl y Goleuni yn ddigwyddiad y mae Aberteifi yn ei ddathlu’n flynyddol. Yn ei bedwerydd blwyddyn, mae’r dathliad…

Dysgwch fwy »

Plethdorchau’r Nadolig

Rhagfyr 13 @ 6:00 pm - 7:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Dewch i wneud eich plethdorch naturiol o fwsogl, yn llawn deiliach tymhorol o bob math. Bydd cyfle i ddefnyddio aeron iorwg, pinwydd, brigau eucalyptus, plu a rhubanau gwahanol. Bydd mins peis ar gyfer pob dosbarth. Addas i oedolion £45

Dysgwch fwy »

Cabaret Nadolig

Rhagfyr 14 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Ymunwch â’ch gwesteiwr Beyond Compere am noson hwyliog mewn tymor dathlu gyda cherddoriaeth fyw, perfformiadau syrcas awyrol, DJs, sushi ar ar hambyrddau, bar coctel, glityr a glamyr. Rhaid archebu. Mae arddull ddeinamig cerddoriaeth Werin Byd-Eang y 3 Daft Monkey yn adlewyrchu y pentref global sydd o’n cwmpas. Mae eu rhythmau dawnsio heintus yn eich tywys ar daith gerddorol a bydd yn eich gadael yn fyr o wynt, wedi’ch rhyfeddu a’ch cyffroi! Mae eu cerddoriaeth yn cymysgu genres Celtaidd, Klezmer, Sipsi,…

Dysgwch fwy »

Ionawr 2020

Move On Up

25th Ionawr 2020 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Croeso i ddewis crasboeth o ffync, canu’r enaid a mwy! Ymunwch â Mr. A am noson ffantastig arall wrth iddo chwarae mwy o’r Mawrion o’i gasgliad helaeth o 45s a 33s. Dim cymysgu, dim crafu, dim tros-ddybs, dim ond tiwns gwych sy’n siŵr o’ch cael mas i ddawnsio. Byddwch yn barod am gymysgedd eclectig o Ganu Enaid Detroit, Ffync New Orleans, Wah-wah’r West Coast, Shyffl Harlem a Disco Efrog Newydd gyda tafluniadau ffynci gan Mr W.

Dysgwch fwy »
+ Allforio Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.