Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Ionawr 2020

Move On Up

Ionawr 25 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Croeso i ddewis crasboeth o ffync, canu’r enaid a mwy! Ymunwch â Mr. A am noson ffantastig arall wrth iddo chwarae mwy o’r Mawrion o’i gasgliad helaeth o 45s a 33s. Dim cymysgu, dim crafu, dim tros-ddybs, dim ond tiwns gwych sy’n siŵr o’ch cael mas i ddawnsio. Byddwch yn barod am gymysgedd eclectig o Ganu Enaid Detroit, Ffync New Orleans, Wah-wah’r West Coast, Shyffl Harlem a Disco Efrog Newydd gyda tafluniadau ffynci gan Mr W.

Dysgwch fwy »

Chwefror 2020

Cynefin + Three Legg’d Mare

Chwefror 7 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Diwrnod Cerddoriaeth Gymraeg. Cynefin lansiad albwm gyntaf ac Three Legg’d Mare Cynefin Gweledigaeth greadigol Owen Shiers, dyn o Ddyffryn Cletwr yw prosiect Cynefin. Mae’n un sydd wedi bod â diddordeb ysol mewn cerddoriaeth a hanes, dyna ymgais i roi llais i’w gornel ef o Gymru ac i fod ar flaen y gad o ran y diwylliant Cymreig ehangach. Gan ddechrau yn ei bentref genedigol Capel Dewi a theithio drwy dirwedd gerddorol Ceredigion, mae Owen wedi datguddio hen ganeuon a straeon,…

Dysgwch fwy »

GOOD NEWS FROM THE FUTURE: Which leg are we on?

Chwefror 15 @ 8:00 pm - 9:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Dyma gydgynhyrchiad cynhyrfus rhwng grŵp theatr corfforol i rai dros 60 sef Good News From The Future ag un a raddiodd mewn cyfansoddi o’r Coleg Cerdd a Drama Brenhinol, sef Sam Barnes. Disgwyliwch yr annisgwyl, perfformiad rhydd a gwyllt sy’n cyfuno egnïon unigryw perfformwyr Good News From The Future a thrac sain byw gan Sam. Mae gwaith GNFTF yn dathlu doethineb bodau aeddfetach, profiad y corff hŷn a natur anturiaethus pennau a deithiodd drwy amser. Maent yn hapus yn eu…

Dysgwch fwy »

Noson Sgrîn Agored

Chwefror 29 @ 7:00 pm - 8:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Croeso i Noson Sgrîn Agored! Ry’n ni’n cynnig gofod i wneuthurwyr ffilm arddangos eu gwaith, ar sail y cyntaf i’r felin, gan gyflwyno ystod eang o ddawn a chreadigrwydd. Mae croeso i bawb: artistiaid proffesiynol, gwneuthurwyr ffilm annibynnol/animeiddwyr neu aelodau o’r cyhoedd sydd â stori i’w dweud. Ein bwriad yw dangos mwy na 5 ffilm fer, fydd yn cael eu gwylio gyntaf gan GWRANDO er mwyn sicrhau addasrwydd. Rhaid iddyn nhw fod yn llai na 15 munud o hyd ac…

Dysgwch fwy »

Mawrth 2020

WEN Cymru yn dathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod 2020

Mawrth 6 @ 2:00 pm - 8:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Ymunwch â Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod yng Nghymru wrth ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Menywod. Arddangosfa: 100 o Fenywod Cymreig 14:00 – 20:00 Am dim Mae Rhwydwaith Cydraddoldeb Menywod Cymru wedi creu rhestr o 100 o Fenywod Cymreig (ac mae’n tyfu) er mwyn nodi canmlwyddiant Deddf Cynrychiolaeth y Bobl 1918. Dewch i ddathlu eu cyfraniad i’n bywyd cenedlaethol a’r modd y maent yn ysbrydoliaeth i fenywod sydd wrthi’n ffurfio dyfodol Cymru. Gweithdy Zine 15:30 – 17:45 Am ddim galwch i mewn Wedi’i ysbrydoli…

Dysgwch fwy »

Marty O’Reilly + The Riverside

Mawrth 27 @ 8:00 pm - 9:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Chwaraeodd Marty O’Reilly ar ei ben ei hun yn gyntaf fel crwt coleg ifanc pan ddechreuodd ym Mhrifysgol Santa Cruz. Eisteddodd i mewn ar nosweithiau meic agored, arllwysodd beint neu ddau wrth y bar a chreu perthynas â’i gymuned newydd. Y dyddiau hyn, fe yw prif leisydd Marty O’Reilly and the Old Soul Orchestra, ond dim ond y dyn ei hun yw, gyda’i harmonica a’i gitâr, yn chwarae’r caneuon a ysgrifennodd neu’r caneuon y mae’n hoff o’u chwarae. Mae O’Reilly…

Dysgwch fwy »

Marchnad FLEat Marketplace

Mawrth 28 @ 5:00 pm - 9:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

28 /3/20, 17:00 – 21:00 29/3/20, 11:00 – 15:00 Siopa Ardderchog, Danteithion a Phethau Gwych! Mae marchnad y gwneuthurwyr FLEat yn cyfuno bwyd blasus, dillad vintage, unigryw, manion eraill a llawer mwy. Mae’r stondinwyr yn cynnwys (hyd yma) Bara Menyn, Bittersweet Feast, Our Two Acres, Tan a Mwg, Ice Green, Twirly Bakes, Gillys Coffee, Cardigan Bay Honey, Rose Teleri, Appleseed Jewellry, Frost & Kin, Erica Frances George, Co Create, Kibsey Craft, Heartsease Plants, Sustainable, Original Style, Cariad Glass, Coin Creations,…

Dysgwch fwy »

Ebrill 2020

BROKEN LINES/ Tingle + Support

Ebrill 4 @ 8:00 pm - 10:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

BROKEN LINES Mae’r dalent newydd cerddorol BROKEN LINES yn fand sydd â dylanwadau ... o gerddoriaeth seiceledig, pync, roc, trydanol, gwerin ac unrhyw beth arall sy’n tanio’u dychymyg. Maen nhw’n chwarae set o ganeuon gwreiddiol, mae’r criw profiadol o gerddorion/cyfansoddwyr yn cynnig perfformiad egnïol, cynhyrfus sy’n rhychwantu hoffterau, eu gwleidyddiaeth a’u cariad tuag at gerddoriaeth. brokenlines.co.uk TINGLE Croeso i brofiad trydanol Tingle. Mae’r llwyth lliwiau’r enfys hwn o bobl sy’n chwilio yn dathlu bywyd drwy gerddoriaeth a dawns. Bydd y…

Dysgwch fwy »

WILD – GWYLLT

Ebrill 18 @ 6:00 pm - 7:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Y mae diléit mewn pethau GWYLLT a’r gofal amdanynt wedi’u gweu drwy’r gwaith dawns hwn a berfformir ac a goreograffir gan bobl ifanc 10-13 oed, mae wedi’i gyfarwyddo gan Stirling Steward ac Eeva-Maria Mutka. Mae’r prosiect hwn yn archwilio’r hyn sydd ‘o bwys’ i ni ac i’n byd drwy gyfrwng gweithdai dawns ac ymarferion dros gyfnod o 10 mis. Mae’r pwyslais ar adeiladu hyder ac ymddiriedaeth yn unigol ac fel grŵp. Ymunwch â ni i ddathlu egni a deallusrwydd y…

Dysgwch fwy »

Mai 2020

Cyffesion Dawnsiwr Teml Cocni

Mai 1 @ 8:00 pm - 9:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Rydym ni oll yn dangos wynebau gwahanol i’r byd, ond mae rhai yn fwy gwahanol na’r rhan fwyaf. Yn y sioe un dyn doniol a hynod drawiadol yn weledol, mae Shane Shambhu yn datgelu’r bywyd cyfrinachol y bu’n cadw rhag ei ffrindiau, wrth dyfu i fyny yn nwyrain Llundain gosmopolitan. Dilynwch weddnewidiad Shane o “grwt tew” i fod yn berfformiwr rhyngwladol, wrth iddo chwalu syniadau am hil, iaith a diwylliant yn y cyfuniad disglair hwn o theatr, dawns a ffilm.…

Dysgwch fwy »
+ Allforio Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.