Loading Digwyddiadau

Digwyddiadau i ddod › Digwyddiadau Byw

Digwyddiadau Search and Views Navigation

Digwyddiad Views Navigation

Ebrill 2020

WILD – GWYLLT

Ebrill 18 @ 6:00 pm - 7:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Y mae diléit mewn pethau GWYLLT a’r gofal amdanynt wedi’u gweu drwy’r gwaith dawns hwn a berfformir ac a goreograffir gan bobl ifanc 10-13 oed, mae wedi’i gyfarwyddo gan Stirling Steward ac Eeva-Maria Mutka. Mae’r prosiect hwn yn archwilio’r hyn sydd ‘o bwys’ i ni ac i’n byd drwy gyfrwng gweithdai dawns ac ymarferion dros gyfnod o 10 mis. Mae’r pwyslais ar adeiladu hyder ac ymddiriedaeth yn unigol ac fel grŵp. Ymunwch â ni i ddathlu egni a deallusrwydd y…

Dysgwch fwy »

Mai 2020

Cyffesion Dawnsiwr Teml Cocni

Mai 1 @ 8:00 pm - 9:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Rydym ni oll yn dangos wynebau gwahanol i’r byd, ond mae rhai yn fwy gwahanol na’r rhan fwyaf. Yn y sioe un dyn doniol a hynod drawiadol yn weledol, mae Shane Shambhu yn datgelu’r bywyd cyfrinachol y bu’n cadw rhag ei ffrindiau, wrth dyfu i fyny yn nwyrain Llundain gosmopolitan. Dilynwch weddnewidiad Shane o “grwt tew” i fod yn berfformiwr rhyngwladol, wrth iddo chwalu syniadau am hil, iaith a diwylliant yn y cyfuniad disglair hwn o theatr, dawns a ffilm.…

Dysgwch fwy »

Gwyrddni Gwyllt Gwanwynol a Blodau Da i’w Bwyta

Mai 9 @ 10:00 am - 1:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Mae’r caeau’n orlawn o bethau gwyrdd gwyllt gwanwynol a blodau digon da i’w bwyta sy’n llawn fitaminau a daioni naturiol. Ymunwch â Jade Mellor ar daith o gwmpas ochr wylltach Aberteifi gan ddarllen am yr amrywiaeth helaeth o ddail a blodau bwytadwy sydd, yn ogystal â’u hel nhw. Dewch â basged, neu rywbeth tebyg er mwyn cario’ch cynhaeaf chi, defnyddir eich casgliad i wneud tonic blasus bywiol i chi fynd adref gyda chi. wildpickings.co.uk @wildpickings @wildpickings

Dysgwch fwy »

Gweithdy Croesawgar i Bob Sgwennwr

Mai 9 @ 1:00 pm - 5:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Dewch i ddiwrnod i weithdai sgwennu adfywiol gyda Kaite O'Reilly a Samantha Wynne-Rhydderch, caiff eich synhwyrau a’ch dychymyg eu bywiocáu. Kaite O’Reilly 13:00 - 15:00 Mewn cyfres o ymarferion strwythuredig, anogir cyfranogwyr i archwilio llais, deinameg, telynegrwydd a rhythm-tempo – gan adael y geiriau i godi o’r dudalen. Gallwch ysgrifennu deialog, geiriau i’w perfformio neu farddoniaeth, fe fyddwch yn archwilio pŵer iaith gan weithio’n dechnegol a thrwy ddefnyddio’r dychymyg. Samantha Wynne-Rhydderch 15:30 - 17:30 Yn cyfieithu synau, sawrau a lluniau…

Dysgwch fwy »

The Carny Villains

Mai 16 @ 8:00 pm - 11:30 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Band theatrig chwe darn yw Carny Villains o Fryste, maen nhw’n adnabyddus am ei cyfuniad swnllyd o ska stompllyd, swing a gwerin yn arddull y Balkan, a’r cyfan yn cael ei chwarae gyda’u hegni terfysgol o roc-pync. Mae eu sioeau byw enigmatig a bywiog yn parhau i fod heb eu hail o ran y gymysgedd o theatr, hiwmor, egni a’r ymwybyddiaeth o sioe. Ludwigsound.com thecarnyvillains.co.uk

Dysgwch fwy »

untitled: holy hiatus 13

Mai 22 @ 4:00 pm - 10:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Mae’r digwyddiad perfformiadol chwe awr o hyd hwn yn darganfod sut mae gofod trothwyol yn cael ei greu, ei brofi a’i rannu, trwy ail-adrodd cymal o symudiad a chân o’r 13eg ganrif, a ddyfeisiwyd gan Lou Laurens. Bydd di-deitl 13 yn defnyddio 12 mlynedd o haenau o recordiadau i greu sainlun unigryw. Dewch i wylio, i fod yn bresennol yn y gofod sy’n cael ei greu. Defnyddiwch y gofod ar gyfer meddwl, gweddïo, myfyrio. Efallai bydd pobl sy’n defnyddio symud…

Dysgwch fwy »

Mourning in the Maze: Gwaith mewn llaw rhannu

Mai 23 @ 7:00 pm - 8:00 pm
Theatr Byd Bychan, Bath House Road
Aberteifi, Ceredigion SA43 1JY United Kingdom
+ Google Map

Cysyniad / Coreograffydd - Gitanjali Kolanad - Perfformwyr - Brandy Leary and Hans Wolfgramm mewn cydweithrediad â Phillip Zarrilli/ Kaite O'Reilly (Grŵp Llanarth Group) Perfformiad a ysbrydolwyd gan straeon a chymeriadau sydd yn y Mahabharata, mae’n archwilio tirwedd affeithiol galar a phathos. Datblygwyd y coreograffi o eirfa symudol atgofus y kalaripayattu- Kerala, celfyddyd ymladd India. Mae wedi’i leoli o fewn amgylchedd gosodiad sy’n llwyr drochi’r gwyliwr a grëwyd er mwyn cael mynediad at y dulliau mwy cynnil o ddefnyddio ymwybyddiaeth…

Dysgwch fwy »
+ Allforio Digwyddiadau

Booking Online / Archebu Ar-lein
Terms and Conditions / Termau ac Amodau

We strongly suggest you book ahead. You can book your entrance tickets online at anytime up ‘til 3pm on the day of the event provided that we haven’t reached our capacity.

Awgrymwn yn gryf eich bod yn archebu ymlaen llaw. Gallwch archebu tocynnau mynediad ar-lein unrhyw bryd hyd at 3.00 yp ar ddiwrnod y digwyddiad, os nad ydym eisoes wedi gwerthu’r cyfan.

Please bring a print out of your booking sent to you by Pay Pal to present to the door staff on the night. Tickets are non-refundable except when an event is cancelled due to circumstances beyond our control, in which case Small World will refund you. Our phone number for enquiries is 01239 615 952.

A fyddech cystal â dod â chopi print o’ch archeb, a ddanfonwyd i chi wrth PayPal, i’w gyflwyno i’r staff ar y drws ar y noson. Ni roddir ad-daliad am docyn, heblaw pan fydd rhaid canslo digwyddiad am resymau tu hwnt i’n rheolaeth, ac wedyn fe fydd Theatr Byd Bychan yn eich ad-dalu. Ein rhif ffôn ar gyfer ymholiadau yw 01239 615952.

Booking ahead at the Box Office
Archebu ymlaen llaw yn y Swyddfa Docynnau

Alternatively you can book tickets in person by visiting our office Tuesday – Friday, 9.30am – 4.30pm. Please pay by cash/ cheque and you will be issued with tickets to take away.

Neu gallwch ddewis archebu tocynnau trwy ddod i’n swyddfa docynnau o ddydd Mawrth i ddydd Gwener, 9.30yb – 4.30yh.