Latest Past Events

Cyflwyniad i Sgiliau Syrcas – oedran 6 – 10

Theatr Byd Bychan Bath House Road, Aberteifi

Oedran: 6 - 10 Ar gyfer plant sy'n byw yng Ngheredigion yn unig. Trefnir y gweithgaredd hwn gan Gyngor Sir Ceredigion ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n byw yng Ngheredigion yn unig. Diwrnod o hwyl yn rhoi tro ar amrywiaeth o sgiliau syrcas gyda hyfforddwyr arbenigol. Cewch gyfle i ddysgu sgiliau sylfaenol gan gynnwys […]

Cyflwyniad i Sgiliau Syrcas – oedran 6 – 10

Theatr Byd Bychan Bath House Road, Aberteifi

This session is now fully booked. Oedran 6 - 10 Ar gyfer plant sy'n byw yng Ngheredigion yn unig. Trefnir y gweithgaredd hwn gan Gyngor Sir Ceredigion ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n byw yng Ngheredigion yn unig. Diwrnod o hwyl yn rhoi tro ar amrywiaeth o sgiliau syrcas gyda hyfforddwyr arbenigol. Cewch gyfle […]

Gwneud a Hedfan Barcud – oedran 6 – 10

Theatr Byd Bychan Bath House Road, Aberteifi

Oedran 6 - 10 Ar gyfer plant sy'n byw yng Ngheredigion yn unig. Trefnir y gweithgaredd hwn gan Gyngor Sir Ceredigion ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n byw yng Ngheredigion yn unig. Gan weithio gyda’ch gilydd a defnyddio’r deunyddiau a ddarperir, cewch eich arwain drwy reolau syml erodynameg er mwyn dylunio, creu a hedfan […]

Terms and Conditions of ticket sales.

When making a booking with us your personal data is stored for Box Office purposes only. By making a booking you consent to your personal data being stored in accordance with the General Data Protection Regulation (GDPR).

© hawlfraint - Theatr Byd Bychan