Llogi Theatr Byd Bychan

Ry’n ni’n cynnig gofod cyfeillgar a hyblyg i chi allu cynnal digwyddiad. Gallwn gynnig lle ar gyfer y rhan fwyaf o ddigwyddiadau gan gynnwys theatr fyw, cerddoriaeth, drama, dawns, perfformiad a digwyddiadau preifat megis priodasau.

 

Cyflwyno’ch digwyddiad eich hun

Mae Theatr Byd Bychan yn rhaglennu digwyddiadau byw ar hyd y flwyddyn. Os y’ch chi’n golygu llogi’r lle er mwyn cynnal eich digwyddiad eich hun, cysylltwch â helen@smallworld.org.uk am sgwrs i ddechrau.

Os byddwn yn teimlo bod eich digwyddiad yn gydnaws â’n rhaglen a’n hamserlen, gallwn logi’r lle yn ôl y cyfraddau isod.

 

Llogi lle

Mae modd llogi’n gofodau gwahanol gan unigolion a mudiadau. Mae’r tâl yn amrywio ar gyfer unigolion a mudiadau. Os y’ch chi eisiau llogi un o’n hystafelloedd, siaradwch gyda Helen ar 01239 615952 helen@smallworld.org.uk

 

 

 

Hygyrchedd

Mae’r cyfleusterau yn Theatr Byd Bychan yn addas ar gyfer cadair olwyn. Mae ramp sy’n gydnaws â llinell grom blaen yr adeilad yn cynnig llwybr hawdd i’n drysau ffrynt dwbwl.

 

Parcio

Nodwch os gwelwch yn dda nad oes parcio i ymwelwyr na chynulleidfa ar dir yr adeilad. Mae dau faes parcio cyhoeddus o fewn dwy funud o gerdded ac yn gyfleus iawn. Gall ymwelwyr sydd ag anawsterau symud drefnu i gael eu cludo a’u casglu, ac os y’ch chi’n llogi’r gofod mae lle i ddadlwytho’ch cerbyd.