Mae 4CG a Theatr Byd Bychan yn hynod falch i gyhoeddi y bydd Parêd Llusernau Enfawr Aberteifi yn digwydd ar 6ed Rhagfyr am 7pm, diolch i nawdd gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. Mae pob Parêd yn y gorffennol wedi ennyn cyffro mawr a chreu teimlad o glosio cymunedol yn ystod misoedd y gaeaf. Mae Gŵyl y Goleuni yn ddigwyddiad y mae Aberteifi yn ei ddathlu’n flynyddol.

Yn ei bedwerydd blwyddyn, mae’r dathliad hwn yn addo bod yn fwy a disgleiriach. Meddai’r Cynghorydd Clive Davies “Mae pawb yn cynllunio o gwmpas y Parêd Llusernau yn barod! Mae pobl yn y stryd, grwpiau cymunedol, grwpiau ieuenctid a masnachwyr wedi bod yn dod aton ni. Mae’n ddigwyddiad o bwys yng nghalendr y dref ac yn denu ymwelwyr o dros y D.U. Daeth mwy na 10,000 i ymweld ag Aberteifi yn 2018 a gobeithio y gwnawn ni gynyddu’r rhif hwnna eleni.”

Bydd Theatr Byd Bychan yn dechrau’r Parêd yn Pendre ac yn dod â’r orymdaith i ben yng Nghastell Aberteifi. Gall gwylwyr ymuno â’r Parêd wrth iddo ymlwybro ar hyd y Stryd Fawr, a bydd nifer o’r siopau ar agor tan yn hwyr. Bydd Castell Aberteifi yn croesawu’r Parêd, ac yno fe fydd cerddoriaeth a hwyl gŵyl, gyda bwyd a diod blasus lleol yng ngofal Cegin 1176.

Meddai Bill Hamblett, Cyfarwyddwr Theatr Byd Bychan.” Ry’n ni’n edrych ymlaen at benderfynu ar thema eleni a chael bod yn greadigol ym mis Tachwedd.” Mae gwahoddiad i gymuned greadigol Aberteifi i ymuno mewn Gweithdy Gwneud Llusern gyda Theatr Byd Bychan yn y cyfnod cyn y digwyddiad. Caiff y manylion am Weithdai Gwneud Llusernau ym mis Tachwedd, ynghyd â gwybodaeth am archebu lle, eu hychwanegu at y wefan hon cyn bo hir.