Ymunwch ag Ieuenctid Byd Bychan!

Mae Theatr Byd Bychan yn paratoi prosiect theatr ieuenctid cynhyrfus newydd yn 2022 ac fe hoffen nhw wahodd pobl ifanc leol i ymuno â ni eleni i ddatblygu cyfleoedd yn y Theatr a’r Celfyddydau Perfformio.

Mae Theatr Ieuenctid Byd Bychan (IBB) yn gwmni cadarnhaol a chreadigol sy’n agored i bob person ifanc o oed ysgol uwchradd. Bydd IBB yn wagle diogel bob tro, yn blaenoriaethu cynhyrchu theatr o safon dda a chynnig profiadau adeiladol sy’n cyfoethogi i bawb. Caiff y sesiynau cyson wythnosol eu rhedeg gan arweinwyr theatr ieuenctid profiadol, yn ogystal â mewnbwn gan hyfforddwyr arbenigol mewn disgyblaethau fel gwaith pyped a theatr gorfforol.

Ymholiadau

☟︎☟︎☟︎☟︎

Deri deri@smallworld.org.uk