Mae Theatr Byd Bychan yn edrych ar greu perfformiad awyr agored newydd ar themâu bio-amrywiaeth. Yn y cyfnod cyntaf yma o ymchwil a datblygu mae’r Peiriant Newid Pethau wedi tyfu i fod yn awtomata enfawr gyda gwrthrychau yn troelli ac ymddangos mas o ddrysau, pypedau a ffilm pypedau cysgod. Y nod yw bwrw ymlaen i ail gyfnod ar daith i daflu goleuni ar fio-amrywiaeth unigryw Cymru ac i gyfrannu at lesiant personol a chymunedol, teimlad o naws lle a hunaniaeth ddiwylliannol.

Ry’n ni wedi uwch-lwytho ffilm fer gyda phypedau cysgod i ddehongli’r gerdd ‘Cân yr Hedydd’. Mae’r pennill cyntaf yn draddodiadol, a’r gweddill wedi eu hychwanegu gan y bardd Cynan yn yr 20ed ganrif. Credir mai’r Ehedydd oedd Owain Glyndŵr, gobaith mawr Cymru. Mae Theatr Byd Bychan wedi defnyddio’r gerdd i gyfeirio at y bygythiad i boblogaeth yr ehedydd a chwestiynu pam fod nifer y rhywogaeth ar drai yng Nghymru ac Ewrop. Roedd y perfformiad hwn yn rhan o broses ymchwil datblygu prosiect newydd yn 2019 gyda chefnogaeth Cyngor Celfyddydau Cymru.