Mae Theatr Byd Bychan yn creu stiwdio newydd i gynorthwyo gyda gwaith prosiect ei hun a diddordeb cynyddol o’r gymuned sy’n edrych am ofod fforddiadwy i logi. Byddai’n ased gwych i’r cwmni ac yn gyfleuster tawel ar gyfer dosbarthiadau a gweithdai. Byddai hefyd yn cysylltu lan gyda’r prif ofod i greu mwy o lawr dawns yn ystod digwyddiadau byw!

Gyda diolch i’r noddwyr

Scheme: Rural Community Development Programme 2014 – 2020
EU-funded INVEST project helps 100 businesses expand #EUfundsCymru

Cronfa Amaethyddol Ewwrop ar gyfer Datblygu Gwledig: Ewrop yn Buddsoddi mewn Ardaloedd Gwledig
The European Agricultural Fund for Rural Development: Europe Investing in Rural Areas

Arts Council Wales