Eleni, yn llwyddiannus, fe lansiodd Hanes Llandoch ei brosiect tair mlynedd i gyfoethogi’r amgylchedd, gyda chymorth nawdd y Loteri Fawr. Mae Perllan y Werin yn dod â chyfnod cyffrous a digwyddiadau addysgiadol diddorol a hwyliog i gymuned Llandudoch a thu hwnt.

Mae Theatr Byd Bychan yn hynod falch i weithio gyda nhw i helpu cyflawni rhai o amcanion y prosiect. Mae Hanes Llandoch eisoes wedi cyflawni cymal cyntaf rhaglen dair blynedd o blannu coed ffrwythau a dolydd blodau gwyllt. Ry’n ni’n gweithio gyda nhw i annog y gymuned i greu amgylcheddau i ddenu creaduriaid sy’n peillio. Fe fyddwn yn dod â phypedau enfawr, gweithdai i deuluoedd ac ysgolion, Parêd y Peillwyr a llawer mwy i’r gymysgedd o gyfleoedd ar gyfer pawb o bob oed.

Cadwch lygad ar ein gwefannau a dilynwch Perllan y Werin ar gyfryngau cymdeithasol er mwyn gwybod am bopeth sy’n digwydd.

stdogmaelsabbey.org.uk/peoplesorchard