SYRCAS BYD BYCHAN

Croeso i Syrcas Byd Bychan, yr ysgol syrcas sydd wedi bod yn Theatr Byd Bychan ers 2017. Ar hyn o bryd ry’n ni’n canolbwyntio ar ddysgu dosbarthiadau syrcas awyrol ar gyfer plant, pobl ifanc ac oedolion o safon dechreuwyr i fyny. Mae rhain yn cynnwys dosbarthiadau wythnosol yn ystod tymhorau ysgol, profiadau ysgol haf a dosbarthiadau meistr/ gweithdai un tro. Mae ein myfyrwyr i gyd yn cael profi cymysgedd o offer yn ystod y tymor gan gynnwys y trapeze llonydd, rhaffau/sidanau a sling/hamoc.

Nodwch os gwelwch yn dda ein bod ar hyn o bryd yn cynnal nifer llai o ddosbarthiadau oherwydd cyfyngiadau COVID. Mae ein dosbarthiadau i oedolion yn digwydd o hyd, ond yn anffodus nid oes dosbarthiadau ar gyfer plant dan 11 a darpariaeth gyfyngedig sydd ar gyfer pobl ifanc mwy profiadol 11-15 oed. Trowch at ein tudalen Dosbarthiadau Syrcas Awyrol Rheolaidd am fwy o wybodaeth am ba fath o ddosbarthiadau sy’n digwydd fel y gallwn ail-agor ein rhaglen lawn cyn gynted ag y bydd yn ddiogel i wneud hynny. Gallwch hefyd gysylltu gyda ni i gofrestru bod gyda chi ddiddordeb neu ymuno â’r rhestr aros trwy e-bostio y tîm SBB admin@smallworld.org.uk (Nodwch os gwelwch yn dda fod adeilad y theatr ar gau o hyd i’r cyhoedd a bod y staff yn gweithio o gartref felly nid oes rhif ffôn ar hyn o bryd ar gyfer SBB).

Byddwn yn diweddaru gwybodaeth i rieni cyn gynted ag y bydd ein rhaglen lawn o ddosbarthiadau ar gyfer plant a phobl ifanc yn gallu ail-agor. Diolch am eich cefnogaeth barhaol a’ch amynedd.

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Mae tîm addysgu SBB yn cymryd yr awenau o ran gohebiaeth am Syrcas Byd Bychan am y tro. Os ydych yn fyfyriwr cyson, byddwch yn derbyn y newyddion diweddaraf trwy e-bost. Os oes angen diweddaru eich manylion cyswllt, os gwelwch yn dda a wnewch chi gysylltu â Jess trwy admin@smallworld.org.uk

  • Taster Sessions