RY’N NI WRTH EIN BODD I GYHOEDDI

y byddwn, wedi llawer o gynllunio gofalus, yn araf ail-agor Syrcas Byd Bychan er mwyn gallu ail-ddechrau dosbarthiadau awyrol yr oedolion. Gobeithio eich bod mor gyffrous â ni, a diolch i chi am eich amynedd.

Ail-agor graddol yw hwn, yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru a Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’n dilyn ymgynghori gyda Is-grŵp Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ceredigion: Deall ein Cymunedau, ac o dan arweinyddiaeth ein Bwrdd Ymddiriedolwyr. Bydd ail-agor graddol yn sicrhau bod modd monitro ein trefniadau diogelwch COVID-19 fel y gallwn anelu at raglen lawn yn 2021.

Bydd yn rhaid i’r dosbarthiadau fod ychydig yn wahanol – canolbwyntio ar un darn o offer (trapeze/rhaff-sidan/sling) bob wythnos fel ein bod yn gallu cylchdroi a gosod cit i’r naill ochor yn saff rhwng dosbarthiadau. Byddwn yn gofyn i fyfyrwyr ddilyn y trefniadau’n ofalus, gan gynnwys gwisgo mygydau wyneb yn ystod dosbarthiadau. Ry’n ni’n deall bod gan bawb eu teimladau gwahanol am risgiau COVID-19, ond gobeithio eich bod yn deall ei bod hi’n hanfodol i ni ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau diogelwch ein holl staff a myfyrwyr.

Peidiwch gofidio – bydd yr un HWYL syrcas – mae eich hyfforddwyr wedi paratoi’n egnïol iawn ar eich cyfer.

SBB @ HOME

Sylweddolodd hyfforddwyr Syrcas Byd Bychan, Jess a Hannah, pa mor bwysig oedd hi i bobl barhau i fod yn fywiog ac egnïol yn ystod y clo. Fe roddon nhw’n hael o’u hamser i gefnogi ein cymuned o fyfyrwyr i gadw’n heini a chadw llygad ar eu hymarfer syrcas awyrol. Mae catalog o fideos hyfforddi ar gael ar Vimeo sy’n cyfleu holl ynni a hwyl ein dosbarthiadau arferol. Mae’r fideos yn para’n rhan bwysig o fod yn gryf a gwydn. Pan fydd yr holl ddosbarthiadau’n ail-ddechrau, gallwn ddod o’r sefyllfa hon yn griw unedig yn ein cefnogaeth tuag at ein gilydd. Gwir deimlad y syrcas!

CADW MEWN CYSYLLTIAD

Mae Jess a Hannah yn mynd i fod yng ngofal cyfathrebu am y tro. Os y’ch chi’n fyfyriwr rheolaidd, byddwch yn derbyn newyddion diweddaraf trwy e-bost. Os oes angen i chi ddiweddaru eich manylion, a wnewch chi e-bostio Jess a Hannah admin@smallworld.org.uk

  • Taster Sessions

HER STEPEN DRWS

Yn ystod y cyfnod clo, fe gymerodd ein hyfforddwyr syrcas ran yn yr her Dawns Stepen Drws #doorstepdance gan greu y darnau hyfryd yma. Diolch i Hannah Darby, Jess Allen ac Emma Stevens am adael i ni eu rhannu gyda chi. Mae’r credydau ar Vimeo.