The Circus Village

is coming to Wales and Syrcas Byd Bychan, Small World Theatre’s aerial school, is delighted to be one of the partners. If you’re an enthusiastic community participant, emerging aerial artist or seasoned professional, you are all encouraged to apply now!

Yn ystod yr haf eleni mae NoFit State yn ymuno gyda sefydliadau a gweithwyr llawrydd o dros Brydain er mwyn darparu rhaglen a fydd yn cefnogi ac ysbrydoli’r sector syrcas, a hynny yn dilyn un o’i blynyddoedd anoddaf.

Rhwng Awst 13eg – Medi 25ain fe fydd y pentref, a fydd wedi’i leoli ar gyrion Caerdydd, yn croesawu gweithwyr syrcas o ledled #Cymru, #Lloegr a’r #Alban i ddod ynghyd am o leiaf 6 diwrnod er mwyn byw, dysgu a gweithio gyda’i gilydd mewn un gofod.
Mae’n #rhad ac am ddim, gyda chyflog i weithwyr llawrydd. Darperir cefnogaeth pellach ac hygyrchedd mynediad hefyd.

Mae rhaglen y Pentref Syrcas yn cynnwys:
Dysgu ac Hyfforddi
Gweithio yn yr awyr agored
Syrcas Ddigidol
Rigio Creadigol
Datblygiad Proffesiynol

Lleoedd cyfyngedig sydd ar gael felly archebwch le heddiw er mwyn cynyddu eich cyfle i gael eich derbyn.
Am fwy o fanylion ac am ffurflen gais cysyllwch â:
www.circusvillage.org

Dilynwch ein linc yn ein bio am fwy o wybodaeth ac er mwyn ymgeisio

Ariennir y Pentref Syrcas gan Gyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Celfyddydau Lloegr a Creative Scotland.

Mae partneriaid y prosiect yn cynnwys:
Articulture, Cimera, Citrus Arts, Hannah Derby, Ellis Grover, Elle Kate, Zoe Munn, NoFit State Circus, Organised Chaos, Syrcas Byd Bychan, Up Side Down Circus.