Acrobalans

Sadyrnau: 25/9, 2/10, 9/10,16/10

10.30 yb – 12 yp

Oed 16+

£40 am floc o 4 gwers

Mae Syrcas Byd Bychan yn croesawu dechreuwyr i ddosbarth Acrobalance newydd gyda Hannah Darby. Mae’r bloc hwn o bedair gwers yn gyflwyniad i gydbwyso a llawsefyll gan ddefnyddio partner. Byddwch yn datblygu sgiliau technegol a chreadigol ynghyd â rhannu cyfrifoldeb i gynnal a chefnogi eraill drwy sbotio. Yn aml rhennir Acro i ddwy rôl: sylfaen a hedwr. Byddwch yn archwilio’r ddwy rôl yn ystod y sesiynau ac yn dysgu amrywiaeth eang o sgiliau er mwyn cyflawni triciau newydd. 

Mae’r dosbarth hwn ar gyfer dechhreuwyr pur felly nid oes angen unrhyw brofiad! Byddai’n fuddiol bod gennych chi rywfaint o ymwybyddiaeth corfforol e.e. dawns, dymnasteg neu sgiliau syrcas eraill. Mae’n dosbarth hwn yn un hynod ymarferol ac anogir mynychwyr i ddod o hyd i bartner cyn archebu.