Dyddiadau Mawrth

Oed 16+

18.30 – 20.00

£10 am un sesiwn

Mae Syrcas Byd Bychan yn croesawu dechreuwyr i ddosbarth Acrobalance newydd gyda Hannah Darby. Mae’r bloc hwn o bedwar dosbarth yn cynnig cyflwyniad i waith cyd-bwyso gyda partner a llawsafiadau. Byddwch yn datblygu sgiliau technegol a chreadigol ochr yn ochr â’r cyfrifoldeb ar y cyd o gynnal eraill trwy sbotio. Yn aml, mae Acro yn cael ei hollti’n ddwy rôl: sail a hedfan. Byddwch yn archwilio y ddwy rôl yn ystod y sesiynau ac yn dysgu ystod eang o sgiliau i allu meistroli triciau newydd.

Mae hwn yn ddosbarth i ddechreuwyr llwyr, felly nid oes angen profiad! Byddai’n fuddiol cael rhyw ymwybyddiaeth sylfaenol o’r corff e.e. dawns, gymnasteg neu sgiliau syrcas eraill. Mae hwn yn ddosbarth llawn cyffwrdd agos ac anogir cyfranogwyr i ddod o hyd i bartner cyn archebu lle.

Archebwch eich lle trwy e-bostio tîm Syrcas Byd Bychan ar admin@smallworld.org.uk