DYDD IAU – DECHREUWYR LLWYR
Oed 16+
Yn wythnosol yn ystod tymhorau ysgol

Mae dau ddosbarth ar gael
12:30 – 14:00
17:30 – 19:00

Mae’r sesiynau yn £15 yr un ond rhaid eu harchebu mewn bloc tymor neu hanner tymor.

Cyflwyniad i hanfodion gwaith awyrol. Gan ganolbwyntio ar ddarn gwahanol o offer (trapeze, rhaff/sidanau a sling/hamoc) bob wythnos, yn ystod y tymor bydd y myfyrwyr yn adeiladu cryfder a dysgu ystod o sgiliau craidd mewn amgylchedd ddiogel i gynyddu hyder.
Dyma ddosbarth i ddechreuwyr, felly nid oes angen profiad er y byddai’n fanteisiol cael rhyw ymwybyddiaeth o’r corff e.e. dawns/ ioga/ dringo.

Gofynnwn i fyfyrwyr weithio fel pâr partner am y tymor, gan rannu darn o offer gyda dim ond un person arall.

Mae Talebau Rhodd ar gael ar gyfer y cwrs hwn.

Ionawr 2022 • Mae lleoedd ar gael! Anfonwch e-bost at dîm Syrcas Byd Bychan admin@smallworld.org.uk. admin@smallworld.org.uk.

DYDD IAU – DECHREUWYR SY’N SYMUD YMLAEN
Oed 16+
Yn wythnosol yn ystod tymhorau ysgol
19:30 – 21:30

Mae’r sesiynau yn £20 yr un ond rhaid eu harchebu fesul bloc tymor neu hanner tymor.
Mae’r sesiwn hirach, dwy-awr yma yn cynnig mwy o amser yn yr awyr a chyfle i adeiladu ar wybodaeth flaenorol o sgiliau awyrol cymysg, datblygu sgil, cryfder a thechneg mewn awyrgylch gadarnhaol a hamddenol.

Rhaid wrth beth profiad. Argymhellwn y dosbarth hwn ar gyfer myfyrwyr sydd â pheth profiad o waith awyrol ac sy’n gallu troi ben i waered yn hyderus, neu sydd wedi cyflawni o leiaf un tymor yn y dosbarth i DDECHREUWYR.

Ry’n ni’n gofyn i fyfyrwyr weithio mewn pâr partner am y tymor, gan rannu darn o offer gyda dim ond un person arall.

Mae Talebion Rhodd ar gael ar gyfer y cwrs hwn.

Mae lleoedd ar gael! Anfonwch e-bost at dîm Syrcas Byd Bychan admin@smallworld.org.uk.