Awyrol Oedolion – Symud ymlaen
DYDD LLUN
Oed 16+
Wythnosol yn ystod tymhorau ysgol

19.30-21.30

Mae’r sesiynau yn £20 yr un ond rhaid eu harchebu fesul bloc tymor neu hanner tymor ymlaen llaw.

Mae’r dosbarth hwn yn gwthio ein oedolion heibio i’r ‘symudiadau’ ac i fan o allu dathlu eu hunaniaeth. Mae ein myfyrwyr yn gweithio ar dechneg, llinell a gwella eu set o sgiliau, dros ystod eang o offer.